Shop Doneer

Gods genade in financiën

Leestijd: 1 min.
Er zijn drie basisprincipes die gelden voor de werking van Gods genade. Ten eerste: genade kan nooit verdiend worden; iets wat wel verdiend kan worden, is dus nooit genade:
Maar als het door genade is, is het niet meer uit de werken, anders is genade geen genade meer. En als het uit de werken is, is het geen genade meer, anders is het werk geen werk meer (Romeinen 11:6).
Dit principe sluit de meeste religieuze mensen uit van Gods genade, omdat ze ten diepste menen dat ze de genade moeten en kunnen verdienen.
Ten tweede is er slechts één kanaal waardoor de genade tot ons komt: Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus geworden (Johannes 1:17). Iedere vorm van genade die tot ons komt, komt altijd alleen maar door Jezus Christus.
Ten derde is er slechts één manier waarop we Gods genade kunnen ontvangen en dat is door geloof. Deze waarheid wordt prachtig verwoord in Efeze 2:8-9: Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof en dat niet uit uzelf, het is de gave van God; niet uit de werken.
Weinig gelovigen realiseren zich dat dit principe ook opgaat voor onze financiële en materiële voorziening, net als in de andere gebieden van ons leven. De Bijbel waarschuwt ons tegen onverantwoordelijk gedrag (Spreuken 10:4), luiheid (Spreuken 24:30-34) en oneerlijkheid (Efeziërs 4:28). Zolang we ons schuldig maken aan een van deze zonden, hebben we geen recht om te verwachten dat Gods genade werkzaam zal zijn in het financiële gebied van ons leven. Daarom zijn we als christen verplicht om eerlijk te zijn, hard te werken en verantwoordelijk met onze bezittingen om te gaan - niet om daarmee Gods genade te verdienen, maar om hiermee uiting te geven aan ons geloof en vertrouwen op Gods Woord.