Shop Doneer

De noodzaak van een offer

Leestijd: 3 min.

God is liefde en God is licht. Deze twee uitspraken lijken erg tegenstrijdig, want liefde trekt ons aan en licht schrikt ons af. Licht houdt ons op afstand. Er is een belangrijke praktische consequentie van de spanning tussen liefde en licht, die in de volgende woorden kan worden samengevat: de noodzaak van een offer om tot God te kunnen naderen.

Eén van de belangrijke openbaringen van de Bijbel is dat voor iedere persoon die tot God wil naderen, een offer moet worden gebracht. Niemand kan tot God naderen zonder offer. En dat offer houdt altijd in dat er een leven gegeven moet worden om te boeten voor de zonde van een mens. In wezen kan niemand ooit toegang tot God krijgen zonder offer, wat in de allereerste plaats een erkenning is van het feit dat er zonde is. In de tweede plaats geeft het aan dat de prijs is betaald, en er een leven is gegeven.

Deze noodzaak van een offer om tot God te naderen, wordt de hele Bijbel door voortdurend benadrukt. Feitelijk begint dit al in de vroegste verslagen van de geschiedenis van de mens. In Genesis 4:3-5 lezen we hoe de twee zonen van Adam, Kaïn en Abel, tot God wilden naderen. De een werd aanvaard, dat was Abel, de ander, Kaïn, werd afgewezen. Geen van beiden werd aanvaard op basis van wat hij zelf was. Maar ieder werd aanvaard of afgewezen op basis van het offer wat ze aan God brachten. Dit is wat we hierover kunnen lezen in de Bijbel:

En het gebeurde na verloop van dagen dat Kaïn van de opbrengst van de aardbodem aan de HEERE een offer bracht. Ook Abel bracht een offer, van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en van hun vet. De HEERE sloeg acht op Abel en op zijn offer, maar op Kaïn en op zijn offer sloeg Hij geen acht…

Dit geeft aan dat de Heer Abel aanvaardde op basis van zijn offer, maar Kaïn afwees omdat zijn offer niet voldeed aan de voorwaarden van de Heer. Het verschil was dat het offer van Abel de erkenning van zonde inhield, van straf op de zonde en de noodzaak van een offer en het opofferen van het leven van een dier van zijn kudde, dat werd gegeven in zijn plaats. En op grond van de erkenning die bleek uit het offer en uit het bloed dat werd gestort, werd Abel aanvaard. Maar Kaïn, die niet zo’n offer bracht, werd afgewezen.

Dat is door de hele Bijbel heen het basisprincipe, vanwege de heiligheid van God, vanwege dat schitterende, onbevlekte, onbesmette licht. We kunnen Hem niet benaderen in onze zonde, in onze schuld, zonder offer.

Niemand kan Gods heilige tegenwoordigheid naderen zonder een offer.

Gebed van de dag

Dank U wel, Here Jezus, dat U het offer bracht dat nodig was om ons, onheilige mensen – en zelfs ook mij – in contact en zelfs een dagelijkse liefdesrelatie te brengen met U, de Heilige, verheven en almachtige God. Ik ben U zo dankbaar Heer, dat U het immense offer bracht dat daarvoor nodig was. Amen.

Onderwijs van Derek over Gods liefde

Wil je meer lezen over Gods liefde? Bekijk eens een van de volgende boeken:

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over hoe waardevol je bent. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.