Shop Doneer

Gods liefde: het onverklaarbare mysterie

Leestijd: 3 min.

Heb je je ooit wel eens afgevraagd waarom God doet wat Hij doet? Zo gemakkelijk zien we Zijn goedheid over het hoofd, terwijl we ons door onze dagen heen haasten. Maar wat is de ware reden waarom God dingen doet? Het is liefde. Liefde is Gods ultieme motivatie.

Op verschillende plaatsen maakt de Bijbel ons dit duidelijk. In de eerste plaats zien we dit in de Gods liefde voor Israël. In Deuteronomium 7:6-8 spreekt Mozes het volk Israël toe, vlak voor ze het Beloofde Land binnengaan. En hij zegt:

Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw God. De HEERE, uw God, heeft ú uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor Hem tot een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is.

Dat is een geweldige uitspraak. Toch weten we uit het Nieuwe Testament dat hij ook waar is voor iedere individuele christen. De Heer heeft jou uitgekozen uit alle mensen op de aarde (zie ook 1 Petrus 2:9).

Laten we nu bekijken waarom de Heer Israël had uitgekozen. Dit zal ons helpen iets belangrijks te begrijpen over waarom de Heer jou en mij uitkiest. Allereerst legt Mozes de reden uit waarom God Israël níet uitkoos. Vers 7:

Niet omdat u groter was dan al de andere volken heeft de HEERE liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van al de volken.

Mozes waarschuwt hen: ‘Begin nooit te denken dat er iets speciaals was aan jullie, dat jullie zo sterk en machtig waren dat de Heer jullie om die reden uitkoos. Nee, jullie waren het kleinste van alle volken.’ Vers 8 zegt:

Maar vanwege de liefde van de HEERE voor u, en om de eed die Hij uw vaderen gezworen had, in acht te nemen, heeft de HEERE u met sterke hand uitgeleid en heeft Hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, de koning van Egypte.

Dus niet ‘omdat’, maar ‘vanwege’. ‘Niet omdat u groot of machtig was, maar omdat de Heer u liefhad. Waarom hield Hij van u?’ Mozes probeert dat zelfs niet eens uit te leggen. En het geldt niet alleen voor Gods volk Israël in het Oude Testament, het geldt (ook) voor ieder van ons. Het is niet omdat wij zulke geweldige mensen waren, niet omdat wij zo getalenteerd of knap of begaafd, maar omdat Hij ons liefhad. Dat is het mysterie. Het onverklaarbare mysterie.

God houdt van jou, niet omdat je het om een of andere speciale reden hebt verdiend, maar gewoon omdat Hij jou liefheeft.

Gebed van de dag

Lieve hemelse Vader, dank U wel dat Uw liefde voor mij (gelukkig) niets te maken heeft met mijn kunnen of mijn prestaties, maar met Uw soevereine keuze om mij van harte en totaal lief te hebben. Dank U dat die liefde voortdurend door mij heen stroomt naar anderen en bovendien bewaakt dat ik op Uw weg blijf gaan. Amen.

Onderwijs van Derek over Gods liefde

Wil je meer lezen over Gods liefde? Bekijk eens een van de volgende boeken:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over hoe waardevol je bent. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.