Shop Doneer

De kern van de kerstboodschap: Gods liefde

Leestijd: 3 min.

God toont Zijn agape-liefde op een volmaakte manier in Jezus. Ik zie dit als de absolute kern van de ware boodschap van het Kerstfeest: Gods agape-liefde, getoond in Jezus. Laten we een paar mooie woorden van Paulus lezen in Romeinen 5:6-8:

Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven; hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.

Dit is het geweldige bewijs van de agape-liefde – het volmaakte bewijs. Laten we gaan kijken naar drie feiten over onszelf zoals we waren toen God dit bewijs aan ons liet zien.

In de eerste plaats lezen we dat wij krachteloos waren. We konden totaal niets doen om onszelf te helpen.

Ten tweede, we waren goddeloos. We waren precies het tegengestelde van alles wat van toepassing is op het karakter van God. We waren in zekere zin heel erg onaantrekkelijk. Niets in ons kon ons aanbevelen bij God.

En ten derde, we waren zondaars. Zondaars zijn opstandig. We waren vijanden en stonden tegenover God. We onderwierpen ons niet aan de wet van God. We deden niet wat God van ons verlangde.

Dat zijn de drie kenmerken van de mensen voor wie God Jezus gaf, om voor hen te sterven.

Krachteloos, goddeloos, zondig.

Er is nog iets belangrijks dat we moeten inzien over dit betoon van Gods liefde in Christus. Iets wat heel belangrijk is omdat het gaat over ons. En als we dat niet begrijpen, dan zullen we nooit echt de liefde van God kunnen binnengaan. Agape-liefde komt voort uit geloof. In dit geval kwam ze voort uit het geloof van God en het geloof van Christus. God en Christus hadden het geloof dat de dood van Christus’ Gods doelstellingen tot stand zou brengen.

Het is heel, heel belangrijk te begrijpen dat het allemaal voortkomt uit geloof. Als God gewacht had tot Hij resultaten zou zien, zou er nooit enig offer zijn geweest. Maar God geloofde dat dit geschenk van Hem, dit Kerstgeschenk van Zijn liefde, resultaat zou voortbrengen. En dus, zonder te wachten om de resultaten te zien, bracht God het offer.

Heb ik genoeg geloof om mensen lief te hebben?

Gebed van de dag

Dank U Heer Jezus, voor Uw overweldigende, buitensporige liefde die U aan mij bewezen heeft door naar de aarde te komen voor Uw allerbelangrijkste missie. U leefde ons voor hoe wij net als U rond kunnen gaan, weldoende en genezende alle mensen die overweldigd zijn door de duisternis van deze wereld (zie Handelingen 10:38). Amen.

Onderwijs van Derek over Gods liefde

Wil je meer lezen over Gods liefde? Bekijk eens een van de volgende boeken:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over hoe waardevol je bent. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.