Shop Doneer

Gods liefde uitgewerkt

Leestijd: 3 min.

Het ontvangen van Gods acceptatie maakt de weg vrij voor Gods liefde. Die liefde vervult ons en vervolgens stroomt ze de wereld in. Hierin onderscheiden we twee, opeenvolgende fasen: Eerst wordt Gods liefde uitgestort, daarna wordt Gods liefde uitgewerkt. De eerste fase is een geweldige, bovennatuurlijke ervaring; de tweede is een geleidelijke ontwikkeling van goddelijk karakter. Vandaag wil ik mijn ervaring hiermee met jullie delen.

Toen ik dienst deed in het Britse leger, heb ik een jaar doorgebracht in Soedan als hospitaal soldaat. Ik was gedoopt in de Heilige Geest en God had me laten zien, dat Hij een bestemming voor me had op deze plaats. Hij begon me een bovennatuurlijke liefde te geven voor het Soedanese volk.

Toen ik op een ochtend in bed lag, kwam de Geest van God op mij, terwijl ik aan het bidden was voor het volk van Soedan. Het gebed had niets te maken met mijn natuurlijke gevoelens voor hen, maar ik kon niet slapen. Ik kreeg een innerlijke drang, waarvan ik weet, dat het de Heilige Geest was. Ik was aan het bidden met een bovennatuurlijke liefde, die uitsteeg boven alles wat ik door mijn eigen denken of emoties ooit zou kunnen bereiken.

In Soedan ervoer ik een klein beetje van de liefde die God in je hart kan uitstorten voor de volken. Maar later leerde ik, dat die ‘uitgestorte liefde’ vervolmaakt moet worden door de liefde die God uitwerkt in mijn karakter. *

Toen ik ongeveer een jaar later, in Palestina, mijn eerste vrouw Lydia ontmoette en de meisjes zag waarvoor ze zorgde, vulde de Heer mijn hart opnieuw met Zijn wonderbaarlijke liefde. God had opnieuw zijn bovennatuurlijke liefde in mijn hart uitgestort, maar dat maakte me nog steeds niet de mens die ik zou moeten zijn. Ik was vaak egoïstisch, prikkelbaar, ongeduldig, zelfgericht en ongevoelig. Geen van deze karaktereigenschappen deed ook maar denken aan Jezus karakter.

Ik leerde begrijpen, dat een bovennatuurlijke ervaring van ‘uitgestorte liefde’ van God weliswaar geweldig is, maar dat er veel meer nodig is om ons karakter te vormen. God moet ons verder meenemen dan de bovennatuurlijke ervaring van Zijn uitgestorte liefde, en – vaak via natuurlijke wegen – een karakter in ons bouwen dat voortdurend Zijn liefde tot uitdrukking brengt. Dit is een proces, een langdurig proces, en er is Gods geduld voor nodig om ons er doorheen te loodsen. In dit proces van karaktervorming speelt het heerlijke Woord van God de belangrijkste rol:

Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet.Maar ieder die Zijn woord bewaart, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. (1 Johannes 2:4-5)

Merk op, dat er in deze tekst wordt gesproken over het Woord van God en niet over de Geest van God. We hebben het dus niet over een bovennatuurlijke ervaring, maar over de langzame, geleidelijke vorming van karakter, dat ontstaat door het consequent gehoorzamen aan Gods Woord. Als we trouw Christus’ leiding volgen door net als Hij te wandelen in gehoorzaamheid aan de Schrift, dan zal Gods liefde in ons geleidelijk aan volwassen worden.

Gebed van de dag

Vader, dank U wel dat U Uw liefde in mij heeft uitgestort. Wilt U Uw liefde ook in mij uitwerken door mijn karakter te vormen. Ik wil Jezus’ voorbeeld volgen door te wandelen in gehoorzaamheid aan Uw Woord, zodat Uw liefde werkelijk in mij volmaakt mag worden. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

FRANKRIJK

  • Blijf bidden voor Catherine die de Bijbel correspondentie cursus overziet en nog meer taken heeft, voor Caroline, die de sociale media verzorgt, en voor Rodney die werkt aan de dagelijkse overdenkingen en de e-mails behandelt.
  • Er zijn nu zeven series dagelijkse overdenkingen met onderwijs beschikbaar. Bid dat meer mensen zich inschrijven om ze te ontvangen en bemoedigd te worden.