Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Gods ultieme voorziening: een Lam!

Leestijd: 4 min.

We zullen nu inzoomen op de belangrijkste uitwerking van deze verbondsbelofte van de Heer, dat Hij naar ons omziet en zorg draagt voor zijn volk. Er zijn na dit indrukwekkende verhaal van Abaham en Isaak natuurlijke talloze verhalen te vinden waarin de Heer voorziet in allerlei noden van zijn kinderen. Maar het mooiste voorbeeld van Gods voorziening die we door de hele openbaring van de bijbel heen steeds weer zien, is Jezus de Messias – Hij is de enige persoon die zelf de vervulling is van iedere verbondsbelofte van God. Om te beginnen was het oorspronkelijke offer een lam. Isaak vroeg: „Waar is het lam?” En Abraham zei: „God zal voorzien in een lam voor zichzelf.” En toen de vervulling hiervan eeuwen later uiteindelijk kwam, was het een lam: het Lam van God. Johannes de doper zei over Hem:

De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt’ (Johannes 1:29).

Dus God vervulde het vertrouwen dat Abraham in Hem had. Ongeveer 2000 jaar later voorzag Hij in het Lam, het ultieme offer, degene in wie al Gods verbondsbeloften werden vervuld. Dus als je denkt aan Jahweh Jireh, ‘de Heer die voorziet’, laat die gedachte je dan altijd leiden naar het Lam, door wie de voorziening tot stand kwam. ‘De Heer zal voorzien in een lam voor het offer.’ Toen Jezus kwam, was Hij het lam waardoor God voorzag. ‘Het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt.’

In de beschrijving van het verhaal van Abraham wordt gezegd: Op de berg van de HEER zal erin voorzien worden. Opnieuw is het fascinerend om de uitwerking hiervan te zien. Er wordt aangenomen dat de oudtestamentische berg Moria dezelfde berg is die in het Nieuwe Testament voorkomt als Golgota. Dus, op dezelfde berg waar Abraham getuigde: ‘De Heer zal voorzien, De Heer zal voorzien in het lam’ en waarover later gezegd werd: ‘Op de berg van de HEER zal erin voorzien worden’, werd 2000 jaar later inderdaad voorzien, door Jezus’ dood aan het kruis. Dit was de ultieme voorziening van God voor alle menselijke nood - niet alleen die van Abraham en het Joodse volk, maar voor het gehele zaad van Abraham, al degenen die in God geloven en door Jezus de zegen van Abraham zijn binnengetreden.

Maar het verhaal bevat nòg een prachtige vooruitblik op wat er gebeurde aan het kruis op Golgota. Als Abraham en Isaak de berg op gaan, is Abraham het beeld van God de Vader. Isaak is het beeld van God de Zoon. Het vuur voor het offer is het beeld van de Heilige Geest. En het hout dat Isaak draagt is het beeld van het kruis. Dus in deze gebeurtenis vinden we een complete vooruitblik op de gehele heilsgeschiedenis: Abraham, de vader, offert zijn enige zoon, Isaak. Het vuur van de Geest is nodig om het offer mogelijk te maken, net als het hout waarop het offer wordt gebracht. Dit alles kan worden samengevat met één vers uit het Nieuwe Testament, Romeinen 8:32:

Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met Hem niet alles schenken?

Dat is de totale belofte. Hier staat eigenlijk: ‘De Heer zal voorzien…’ Niet slechts in één situatie, niet slechts voor één nood, maar in iedere situatie, voor elke nood, voor eeuwig en altijd. De Heer heeft een verbondsbelofte gedaan, die samenhangt met zijn eigen heilige, persoonlijke, onveranderlijke naam. Hij zal altijd voorzien voor zijn volk. Het ultieme bewijs hiervan, de ultieme voorziening, is door de Zoon van God, de Heer Jezus Christus, die het zondeoffer werd, het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. We sluiten vandaag af met nog eens nadenken over dat prachtige bijbelgedeelte. Onthoud dat de voorziening altijd gekoppeld is aan Hem. Je kunt niet de voorziening hebben, zonder het Lam. De voorziening is in het Lam van God, Jezus.

Gebed van de dag

Vader, dank u wel dat U Uw eigen Zoon niet gespaard heeft, maar omwille van een ieder heeft prijsgegeven. Ik belijd dat ik vertrouw op Uw voorziening.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.