Shop Doneer

Gods verbond-houdende trouw

Leestijd: 1 min.

Loof de HEERE, want Hij is goed,

want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

Die de Schelfzee in tweeën deelde,

want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig;

en Israël er middendoor deed gaan,

want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig;

maar de farao met zijn leger in de Schelfzee stortte,

want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

(Psalm 136:1, 13-15)

Israël wordt aangespoord om God te loven vanwege hun bevrijding uit Egypte: ze waren door het water van de Schelfzee getrokken, omdat God het water in tweeën had gespleten. Maar ze werden ook aangespoord te loven omdat God de Egyptenaren in de zee had gestort. Hetzelfde water dat bevrijding aan Israël gaf, bracht oordeel en vernietiging aan hun voormalige overheersers en vijanden, aan Egypte.

De psalmist spoort ons aan om in elke situatie en onder elke omstandigheid Gods verbond-houdende trouw te zien. Of het nu door verlossing is of door een oordeel, in alles wordt de verbond-houdende trouw van God getoond.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, wilt U mijn denken voortdurend vullen met vreugde, zekerheid en rust over Uw verbondhoudende trouw. Als ik Uw trouw voortdurend voor ogen heb, Heer, dan zal dit ook afspiegelen op mijn eigen trouw aan U en aan de mensen aan wie ik ben toegewijd. Dank U dat ik een doorgever mag zijn van Uw verbondstrouw. Amen


Gebed voor DPM wereldwijd

JAPAN

Er zijn nu 17 Japanse proclamatiekaarten (met promotie voor onze website) beschikbaar. Ze worden in grote oplage aangeboden aan kerken voor verspreiding. Bid dat deze tot zegen zullen zijn en voor meer bekendheid van alle gratis materialen die beschikbaar zijn op onze Japanse website (https://ja.derekprince.jp/).