Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Gods verbond-houdende trouw

Leestijd: 3 min.

Gisteren zagen we hoe God zich in Maleachi 3:6 bekend maakt als de God van trouw, die nooit verandert. Dezelfde waarheid komt op verschillende manieren naar voren in het Nieuwe Testament. Het is belangrijk om te zien dat de woorden waarmee God wordt omschreven ons telkens terugbrengen naar dezelfde persoon. In Hebreeën 13 wordt over Jezus Christus gezegd:

Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid! (Hebreeën 13:8)

Dat is het verleden, het heden en de toekomst, samengebracht in één persoon. En in Openbaring 1 spreekt de Heer zelf en zegt:

‘Ik ben de alfa en de omega’, zegt God, de Heer, ‘Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige’ (Openbaring 1:8).

We zien hier iets beschreven wat de tijd overstijgt. ‘Ik ben de Alfa en de Omega’, de eerste en de laatste. Ik ben aan het begin en ik ben aan het einde - tegelijkertijd. En Ik ben degene die is, die was en die komt. De zin ‘die was, die is en die komt’ is de beste manier om de ware betekenis van het woord ‘Jahweh’ weer te geven. Maar niet alleen in de tegenwoordige tijd, niet alleen in het nu. Hij omvat ook het verleden en de toekomst. Degene die is, èn die was, èn die komt. Samenvattend benadrukt de naam ‘Jahweh’ dus ten eerste dat God een persoon is en ten tweede dat God boven de tijd staat; Hij is eeuwig en onveranderlijk.

Tenslotte herinnert de naam Jahweh ons ook nog voortdurend aan Gods verbond met de mens, en wel om twee redenen. Ten eerste is een verbond altijd een relatie van persoon tot persoon. En in het stuk dat we eerder lazen uit Exodus 3:13-15 zagen we dat God zijn zeer persoonlijke naam ‘Jahweh’ openbaart en daarbij zegt dat Hij ‘van geslacht tot geslacht’, dus door alle generaties, zo wil worden aangeroepen. We zien hier dus een persoonlijke God die een verbond aangaat met de persoonlijke mens die Hij geschapen heeft. Ook is een verbond altijd onveranderlijk, permanent – het tweede kenmerk van de naam ‘Jahweh’.

In het boek Psalmen vinden we twee uitspraken van God over het verbond. Psalm 89:29:

Mijn liefde zal hem altijd beschermen, hecht is mijn verbond met hem. Een verbond is voor altijd. In vers 35 van dezelfde psalm vinden we dit bevestigd: Ik zal mijn verbond niet schenden, mijn woorden niet herroepen. Als God eenmaal een verbond gesloten heeft, dan is het onbreekbaar, onschendbaar. En daarom is zo’n verbond dus onlosmakelijk ‘verbonden’ aan die ene naam, die spreekt van een eeuwige, onveranderlijke God.

Het woord dat in Psalm 89:29 vertaald is met ‘mijn liefde’ is in het Hebreeuws chesed. Dit woord komt alleen voor in samenhang met het verbond. Het is een aspect van Gods karakter dat te maken heeft met het verbond. In de diverse vertalingen wordt het onder meer weergegeven als: ‘onfeilbare liefde’, ‘genade’, ‘liefdevolle vriendelijkheid’, enz. Persoonlijk zou ik echter kiezen om het als volgt te vertalen: ‘Gods verbond-houdende trouw’. Ik geloof dat we Gods liefde alleen ten volle kunnen begrijpen als we het in verband brengen met Gods verbond. Het is dit aspect van Gods karakter dat Hem altijd houdt aan zijn verbond met ons.

Gebed van de dag

Vader, vandaag wil ik U danken voor uw onfeilbare, eeuwig trouwe, verbond-houdende liefde.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.