Shop Doneer

Gods Woord is werkzaam in wie gelooft

Leestijd: 1 min.
De Pijlers - dag 22

Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte Woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar (zoals het werkelijk is) als Gods Woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft.
(1 Thessalonicenzen 2:13)

Gods Woord is werkzaam in wie gelooft
We zullen nu de praktische resultaten onderzoeken die de Bijbel belooft te bewerken in de levens van hen die het Woord aannemen. In Hebreeën 4:12 wordt ons gezegd: Want het Woord van God is levend en krachtig...
Het Griekse woord dat vertaald is met ‘krachtig’ is een woord waaraan we het Nederlandse woord ‘energiek’ ontlenen. Het beeld dat ons hier wordt gegeven is dus geladen met een intense energie en uitwerkingskracht. In Johannes 6:63 zegt Jezus zelf op dezelfde manier:
De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.
En in 1 Thessalonicenzen 2:13 schrijft ook Paulus aan de christenen in Thessaloniki:
Daarom ook danken we God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte Woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar (zoals het werkelijk is) als Gods Woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft.
Zo zien we dus dat Gods Woord niet gereduceerd kan worden tot alleen maar wat klanken in de lucht of aantekeningen op een stukje papier. Integendeel, Gods Woord is leven! Het is Geest; het leeft; het is actief; het is energiek; het heeft een diepe werking in degenen die het geloven.
Vader God, ik prijs U voor Uw krachtige, levende, energieke, bruisende Woord dat onophoudelijk in mijn leven doorwerkt… Wilt U maken dat ik het zo in mijn denken kan opnemen, dat het mijn hele geest, ziel en lichaam doortrekt en vernieuwt. Dank U wel!