Shop Doneer

Gods Woord mediteren

Leestijd: 4 min.

Een ander Bijbels woord dat met bekering in verband staat is 'meditatie'. In Gods Woord betekent dit woord eigenlijk 'leren denken op Gods manier'. Meditatie opent de deur naar Gods gunst en zegen.

In Jozua 1:8 zei God tegen Jozua:

Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen.

De NBV zegt:

Leg dat wetboek geen moment ter zijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen.

Jozua's gedachten moesten vol zijn van Gods Woord. Hij moest voortdurend denken in termen van het Woord en het mocht niet wijken uit zijn mond; hij moest het dus voortdurend uitspreken met zijn mond en uitwerken in de praktijk. Maar het begon in zijn gedachten. De sleutel was dus de juiste meditatie; de juiste gedachte koesteren. De belofte die God verbindt aan de juiste gedachte is: Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen. Of zoals een andere vertaling het uitdrukt: want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. Hier zien we de cipres en de mirt in de plaats komen van de distel en doornstruik, zoals we eerder bespraken. Ook David, de psalmdichter, kende deze waarheid heel goed, gelet op de prachtige openingsverzen van Psalm 1:1-3:

Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.

In de NBV staat:

Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei.

Er zijn drie dingen die deze man (of vrouw) niet moet doen: Hij moet niet wandelen in de raad (de ideeën, het denken) van de goddelozen, niet staan op de weg (het handelen) van de zondaars en niet zitten op de zetel (het spreken) van de spotters. Met andere woorden, hij moet zijn eigen gedachten en wegen verloochenen, en ze vervangen door Gods wegen en gedachten. Hoe? Die komen tot hem door het dag en nacht overdenken van het Woord van de Heer. Hij moet zijn hart en zijn gedachten vullen met Gods raad, Gods gedachten en Gods wegen. Als hij dit doet, ontvangt hij dezelfde prachtige belofte die we eerder zagen in Psalm 1: Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Hij is altijd gezegend. Hij is altijd fris en verwelkt niet. Hij kent geen dorheid. De samenvatting van dit alles is die eenvoudige, prachtige zin: Alles wat hij doet, komt tot bloei. (NBV)

Zou u, zou jij niet zo willen leven? God reikt ons de sleutels hiervoor aan. Maak Gods Woord je eigen!

Gebed van de dag

Heer, geef mij een nieuwe, grotere honger naar uw Woord, zodat ik het bewaar in mijn hart, het niet wijkt uit mijn mond, en dat het mijn handelen zal beïnvloeden. Ik prijs U, dat ik dan op mijn wegen mijn doelen zal bereiken en voorspoedig zal zijn...

Boeken over Gods Woord

Deze overdenking komt uit het boek Wandelen met God, dat gaat over vriendschap met God en is onderdeel van een 4-delige serie. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen, bijvoorbeeld over Gods Woord? Kijk dan eens naar deze titels:

  • Het boek Gods Woord, kracht en gezag vertelt over de rijkdom van Gods Woord, dat ook in jouw leven krachtig kan werken!
  • Gods Woord geneest is een uniek, bemoedigend en praktisch boek voor drie groepen mensen: - wie zelf genezing zoekt - wie wil groeien in bidden met anderen - wie kampt met angst voor ziekte.
  • Dereks boek Gods wil, mijn levensdoel is een prachtige studie die je uitdaagt je leven toe te wijden aan God.
  • De proclamatiekaartenset Gods Woord kun je gebruiken om de kracht, werking en jouw gehoorzaamheid aan Gods Woord te proclameren!

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de kracht van proclamatie. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.