Shop Doneer

Grenzeloze liefde

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 76

Grenzeloze liefde
Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan. (Psalm 103:11-12)De psalmist David probeert hier de onmetelijke grootheid van Gods liefde en goedertierenheid te schilderen. Hij vergelijkt die zelfs met de hoogte van de hemel!Waarschijnlijk zijn wij vandaag beter in staat dit te begrijpen dan David, toen hij vele eeuwen geleden deze woorden opschreef. Astronomen hebben ons verteld over miljoenen melkwegstelsels, die allemaal veel groter zijn dan het stelsel waarvan onze zon deel uitmaakt.Deze astronomische wetenschappers verstrekken ons berichten en getallen waaruit blijkt dat geen enkel menselijk brein ten volle de dimensies van de hemelen kan bevatten. En David zegt dat de goedertierenheid van God over wie Hem vrezen, net zo machtig is als die uitgestrektheid van de hemelen.Vervolgens spreekt hij over de manier waarop God heeft afgerekend met onze overtredingen: ‘Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan’. Is dat geen geweldige zegen? David zou ook gezegd kunnen hebben: zo ver het noorden is van het zuiden. Dat zijn echter vaste punten. Maar als je praat over de afstand van het oosten naar het westen, dan kom je daar in absolute, meetbare termen niet uit…Immers, als je naar het oosten gaat, dan zul je dat nooit vinden. Hoe ver je ook naar het oosten gaat, je kunt altijd nog verder naar het oosten. Je haalt het oosten nooit in. En als je naar het westen gaat, zul je ook het westen nooit inhalen. En zó ver heeft God onze overtredingen van ons gedaan - hoe ver wij ze ook achterna zouden gaan…Onze God en Vader heeft ze naar een plek gebracht waar wij ze nooit terug kunnen vinden.
O, hemelse Vader, wat ben ik dankbaar voor die kostbare waarheid dat al mijn zonden, maar ook al mijn moeiten, problemen, ziekten en andere ‘wapens en afleidingen’ van de vijand mijlenver van mij zijn weggedaan, door het kostbare, onschatbaar waardevolle bloed van Jezus! Amen.