Shop Doneer

Groei in openbaring en gezag

Leestijd: 2 min.

Vandaag kijken we naar het derde voorwerp dat in de ark lag, de bloeiende staf van Aäron. Dit was de staf die Mozes gebruikte om Gods wonderen te laten zien aan farao en zijn tovenaars. Uiteindelijk betwistten de leiders van andere Israëlische stammen het gezag van Aäron als hogepriester, en het feit dat hij de enige was die het allerheiligste mocht binnengaan.

God zei toen: ,,We zullen dit eens en voor altijd regelen. Laat ieder stamhoofd zijn staf bij Mij brengen.” De staf was het symbool van gezag over de stam. Ieder stamhoofd zette zijn naam op de staf. Zoals God voorschreef, legden ze allemaal hun staf voor Gods aangezicht en kwamen 24 uur later terug. Bij hun terugkomst was er met de staf van elf stamhoofden niets gebeurd, maar de twaalfde staf kreeg bloesem en amandelen in 24 uur tijd! Op de bloeiende staf stond de naam van Aäron. Zo had God Aärons gezag bevestigd (zie Numeri 17:1-10).

Dit indrukwekkende verhaal is weer een profetische vooruitwijzing naar het Nieuwe Testament. Want vandaag is de naam van die staf niet langer Aäron, maar Jezus. Door de opstanding uit de dood bevestigde God Jezus’ claim dat Hij God was. Dus de staf is het goddelijke getuigenis of de bevestiging, en dat bewijs komt slechts door goddelijke openbaring. Als je die openbaring en de bevestiging hebt, dan heb je gezag.

We hebben de afgelopen dagen een beeld gekregen van wat zich allemaal in het heilige der heiligen bevond. De drie voorwerpen in de ark zijn beelden van de volgende zaken, in de juiste volgorde: aanbidding (de tafels in ons hart geschreven in de persoon van Jezus), gemeenschap (het manna van onze dagelijkse innerlijke relatie met God) en openbaring (de staf van Goddelijke bevestiging). Doordat we in aanbidding bij God komen, ontstaat er gemeenschap. Zonder aanbidding is er geen gemeenschap. God zal geen gemeenschap hebben met iemand die Hem oneerbiedig, haastig of achteloos benadert. Maar als je Hem nadert met een hart van aanbidding, dan kom je in die gemeenschap. Dan begin je jezelf te voeden met het verborgen manna in de gouden kruik. En uit deze aanbidding en gemeenschap komt openbaring voort over de gedachten en de wil van God. De shekina-glorie verlicht dan het allerheiligste – de plaats van intieme omgang met God waarin je Hem en Zijn plannen leert kennen.

Gebed van de dag

Heer, dank U wel voor de rijkdom van het heilige der heiligen, uw wet in mijn hart door Jezus die in mij woont, mijn dagelijkse innerlijke gemeenschap met U, en daardoor ook autoriteit door openbaring. Help mij groeien in dat verborgen aanbiddingsleven Heer, zodat ik Uw gedachten en Uw plan iedere dag versta. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

VIETNAM

  • Bid om Gods bescherming, leiding en wijsheid voor de beide voorgangers (in twee verschillende steden) die de twee DPM-vertaalteams coördineren.
  • Bid voor hun families en hun kerken in dit communistische land. Ze zoeken wegen om de mensen te bereiken met Dereks onderwijs. Een medewerker van DPM is onlangs ondervraagd door de politie; bid dat het werk ongehinderd door kan gaan.

GETUIGENIS VIETNAM

Wij zijn studenten in Ho Chi Minh Stad en zijn erg gezegend door Dereks boek Van vloek naar zegen. Vroeger dachten we dat wanneer iemand in God ging geloven alle vloeken automatisch werden verbroken en weggenomen, maar door het bestuderen van dit boek merkten we dat dingen van het verleden ons nog konden beïnvloeden. Na het lezen besloten we bij elkaar te komen en deze vloeken te verbreken. We werden allemaal aangeraakt door de kracht van God. Heel erg bedankt voor dit krachtige onderwijs.