Shop Doneer

Grondig samengevoegd

Leestijd: 1 min.
Jeruzalem is gebouwd als een stad
die hecht samengevoegd is.
(Psalm 122: 3)
De woorden hecht samengevoegd ('hecht' moet hier gelezen worden als 'goed' of 'grondig') onthullen hoe Gods kinderen verenigd zullen worden. In het Hebreeuws is bijna elk woord dat in deze uitdrukking is gebruikt is, gevormd uit een grondwoord van drie medeklinkers.
Als je de echte betekenis van de woorden 'hecht samengevoegd' wilt weten, zul je daarom het woord tot het grondwoord (of ook wel "wortel") moeten herleiden. Het woord dat hier vertaald is met 'hecht samengevoegd', is ontstaan uit een wortel met de betekenis 'vriend' of 'kameraad', iemand die heel dicht bij je staat. Het Hebreeuwse woord heeft verder geen religieuze associaties.
Nee, het gaat om een heel basale menselijke relatie, warm en ongecompliceerd. Het heeft in het hedendaagse Hebreeuws nog steeds diezelfde betekenis. De Kerk heeft door de eeuwen heen verschillende andere godsdienstige eisen geformuleerd als basis voor eenheid: het bezoeken van een speciaal godshuis; het bijwonen van een vastgesteld aantal samenkomsten perweek; het onderschrijven van bepaalde leerstellingen of geloofsbrieven .....
De geschiedenis heeft echter geleerd dat geen van deze dingen een solide of afdoende basis vormt voor echte, blijvende eenheid. De beschrijving van Jeruzalem in deze psalm biedt nog steeds de enige echte sleutel.
De kracht van de Kerk berust op persoonlijke relaties, niet op samenkomsten, niet op dogma's of op religieuze praktijken of gebruiken. Wat Gods kinderen werkelijk tot een eenheid maakt, is persoonlijke overgave: in de eerste en belangrijkste plaats aan God Zelf, maar in de tweede plaats ook aan al degenen die Hem op dezelfde manier zijn toegewijd.
Deze persoonlijke overgave aan God en aan elkaar bindt ons samen, zelfs wanneer we het dogmatisch oneens zijn of niet op dezelfde plaats of tijd samenkomen. Het maakt ons tot vrienden en kameraden, hecht (of 'grondig/stevig') samengevoegd.

Mijn antwoord in geloof:

Heer, ik besef hoe fundamenteel hechte, goede relaties zijn met mijn geestelijke broers en zussen. Ze vormen de basis van onze eenheid, waardoor Uw genade kan stromen. Schenk mij genade, Heer, opdat ik mij zonder terughoudendheid aan U zal overgeven en vanuit Uw liefde ook aan mijn medegelovigen. Amen.