Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Heiliging

Leestijd: 2 min.

In de afgelopen dagen hebben we gelezen dat het bloed van Jezus, toegepast door ons getuigenis, ons vrijkoopt, ons reinigt en ons rechtvaardigt. De volgende toepassing van Jezus' bloed lezen we in Hebreeën:
Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden (Hebreeën 13:12)
Over heiligheid bestaat een enorm misverstand. Veel christenen proberen heilig te worden door zich aan allerlei dingen te onttrekken. Ze denken 'als ik dit of dat niet doe, dan ben ik heilig.' Maar dat heeft niets te maken met heilig zijn. Er zijn dingen die je niet doet als je een heilige bent, maar je kunt het niet omkeren; het idee dat heiligheid zou voortkomen uit bepaalde dingen doen of laten, is onjuist. Paulus schreef in Kolossenzen 2:20:
Als u dan met Christus aan de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen. Toch is dit voor veel mensen hun idee van heiligheid: bepalingen opgelegd krijgen.
In Matteüs 5:16 legt Jezus uit: Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Je licht laten schijnen betekent dat we goede werken doen, zodat andere mensen God gaan ontdekken. Het betekent niet dat we een setje negatieve regeltjes gaan volgen: dit mag niet... dat mag niet... Heiligheid is een positieve, sterke kracht.
Heiligheid betekent: apart gezet zijn. Werkelijk apart gezet zijn door God en daarnaar leven, maakt dat het licht van Gods heerlijkheid door ons heen schijnt naar de wereld, zodat onze Vader zichtbaar wordt.
Heiligheid heeft twee aspecten: We zijn apart gezet van iets, maar we zijn ook apart gezet voor iets. We zijn apart gezet van de zonde, en van alles wat ons besmeuren kan. Maar we zijn ook apart gezet voor God; daarom zijn we heilig gemaakt met Gods eigen heiligheid. Een belangrijk instrument dat God gebruikt om ons te heiligen en apart te zetten, is het Bijbelse begrip 'kastijding'. Dit lezen we in de Hebreeënbrief, waar staat dat onze aardse vaders ons voor een korte tijd van ons leven naar eigen goeddunken gekastijd hebben. Maar God doet het anders:
Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goed dacht bestraft (gekastijd, berispt), maar Hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid. (Hebreeën 12:10)
Zie je opnieuw dat wij er niets aan bijdragen? We zijn niet heilig door onze eigen heiligheid, net zomin als we rechtvaardig zijn door onze eigen rechtvaardigheid. We mogen deelhebben aan Zijn heiligheid door het bloed van Jezus. Wij zijn door het bloed van Jezus geheiligd, losgemaakt van zonde, apart gezet voor God, heilig gemaakt door Gods heiligheid.

Heer Jezus, dank U wel dat U mij heiligt door Uw bloed. Dank U dat ik deel mag hebben aan Uw heiligheid, omdat ik die uit mijzelf niet kan bereiken. Doordat ik door U geheiligd ben, kan ik mijn licht laten schijnen voor de mensen, tot Uw verheerlijking. Amen.