Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Het aanbod van de Wijsheid

Leestijd: 2 min.

We zagen dat geen van de instanties of bedrijven die zich bezighouden met veiligheid kunnen voorzien in totale of blijvende veiligheid, zelfs niet als ze allemaal zouden samenwerken. Ze kunnen weliswaar veiligheid bieden in bepaalde opzichten, op specifieke terreinen van het leven, of voor een bepaalde periode, maar het ligt buiten het bereik van de mens om door eigen inspanning totale en blijvende veiligheid te bieden, laat staan te vinden. Er is echter een andere manier, een manier die niet afhangt van de vaardigheden, de creativiteit of het organisatietalent van mensen. En een ander groot voordeel is: deze manier vraagt geen grote financiële investeringen. Deze alternatieve weg vinden we in de Bijbel. De sleutel om deze soort van zekerheid te vinden, is te luisteren naar de juiste stem. Ik nodig je opnieuw uit om te luisteren naar de stem die jou veiligheid aanbiedt. Het is de stem van de wijsheid - geen menselijke wijsheid, maar Gods wijsheid, die spreekt door de bladzijden van de Bijbel. Aan het einde van de toespraak die de wijsheid hield in Spreuken 1:33 lazen we: Maar wie naar Mij luistert, zal veilig wonen, hij zal vrij zijn van angst voor het kwaad.

Zie je hoe volmaakt deze veiligheid is? Je kunt in veiligheid wonen - en zelfs volkomen vrij zijn van angst voor rampspoed! Het enige wat je ervoor hoeft te doen, is te luisteren naar de wijsheid.

Uit de woorden die de wijsheid eerder heeft gesproken wordt echter duidelijk dat de wijsheid zowel advies geeft als terechtwijzingen. De meerderheid van de mensheid benut het advies echter niet en slaat geen acht op de waarschuwingen. Dit lezen we in vers 24-26:

Omdat Ik riep, maar u weigerde,
Mijn hand uitstrekte, maar niemand er acht op sloeg,
omdat u al Mijn raad verwierp,
Mijn bestraffing niet hebt gewild,
daarom zal Ik ook lachen om uw ondergang,
u bespotten wanneer uw angst komt.

Het alternatief voor het aanvaarden van het advies van de wijsheid is bitter: ongeluk en ellende. In haar aanbod van advies toont de wijsheid ons wat goed is en waarschuwt ze ons tegen wat verkeerd is.

Gebed van de dag

Heer, ik belijd U dat ik vaak eigenwijs ben en vaak Uw goede raad in de wind heb geslagen. U waarschuwt mij voor de gevolgen. Als ik daar dieper over nadenk, is dat confronterend. Vergeef mij dat ik meer op mezelf vertrouwde, dan op Uw wijsheid. Ik bekeer mij hiervan en wil naar U luisteren. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

MYANMAR

In februari werd een seminar gehouden voor ongeveer 300 pastors. Bid dat allen die Dereks boeken hebben ontvangen er rijk door gezegend worden, en ze gebruiken om hun eigen gemeenten te onderwijzen.

Getuigenis van een docent van het Tedim Theologisch College in Myanmar:

Nadat ik het seminar (in de staat Chin, afgelopen november) had bijgewoond en Dereks boek 'Van vloek naar zegen' had gelezen, was ik erg bemoedigd. Voor die tijd begreep ik dit niet; nu is het me heel duidelijk geworden. Dit boek heeft me geestelijk vooruit geholpen en me de diepte van het Woord van God leren zien. Ik wil dit ook graag delen met mijn vrienden en mijn studenten.