Shop Doneer

Het beste gezin van het heelal

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Mijn Vader heeft mij in liefde voorbestemd om als zoon of dochter door Hem geadopteerd te worden.
Soms hebben we met onze aardse ouders problemen die niet opgelost kunnen worden. Het kan zijn dat je ouders je nooit hebben gewild, of misschien niet eens van elkaar hielden, laat staan van jou. Hoe pijnlijk dit ook is, als je tot God komt en Hem leert kennen als Vader, dan wordt de pijn milder. Door Jezus Christus word je dan namelijk lid van het beste gezin van het heelal - en God kent geen tweederangs kinderen.
Gods gezin is het beste gezin. Geen enkele familie is ermee te vergelijken. Zelfs als jouw eigen familie niet voor je zorgde - misschien heeft je vader je afgewezen, had je moeder nooit tijd voor je, of heeft je echtgenoot nooit genegenheid voor je getoond - God wil jou wel. Je bent aanvaard en geliefd, en het voorwerp van Gods bijzondere zorg en liefde. Alles wat God in het universum doet, draait om jou.
Als God zegt dat we aanvaard zijn, dan bedoelt Hij niet dat we worden getolereerd. We zijn Hem nooit tot last. We kunnen Hem nooit blijvend boos maken of Hem storen in waar Hij mee bezig is. We nemen nooit teveel tijd van Hem in beslag. Het enige wat Hij niet leuk vindt, is als we te lang bij Hem wegblijven. Hij verwelkomt ons graag en met liefde.

Dank U Vader, dat ik uw kind ben. Ik proclameer dat door bij Jezus Christus te komen, ik deel ben geworden van het beste gezin van het heelal. God verwelkomt me, want in zijn liefde heeft mijn Vader mij uitverkoren om als zijn zoon/dochter te worden aangenomen. Amen.