Shop Doneer

Het bewijs van Gods wijsheid

Leestijd: 1 min.
Gisteren sloten we af met de geweldige realiteit dat het Gods welbehagen is (Efeze 1:9) om alles wat in de hemelen en op de aarde is onder één Hoofd, dat is Christus, bijeen te brengen. Hier komen wij in beeld. Stel je dat prachtige plan van God eens voor, zich ontplooiend van eeuwigheid tot eeuwigheid. Paulus vervolgde:
In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil, opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden (vers 11-12).
Wij - jij en ik, de hele mensheid - zijn het allerduidelijkste bewijs van het principe dat als we onszelf verhogen, we vernederd zullen worden. Maar als we onszelf vernederen, dan zullen we verhoogd worden. Paulus bewees dit opnieuw in zijn brief aan de gemeente in Efeze:
in Christus Jezus, opdat Hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus (Efeze 2:6-7).
Wij zijn het voornaamste bewijsstuk van Gods genade.
opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere (Efeze 3:10-11).
Het is bijzonder om te weten dat voor tijd en eeuwigheid, wij het allerhoogste bewijs aan het hele universum zullen zijn van Gods wijsheid. God haalde ons van de schroothoop en maakte van ons Zijn meesterwerk...
Ik word stil als ik nadenk over die bijzondere waarheid; God heeft die gevallen, verdorven, kapotte mens genomen en hem hersteld en verhoogd naar Zijn oorspronkelijke bedoeling, namelijk dat zij die in Christus vergeving van zonden ontvangen opnieuw dragers kunnen worden van Zijn majestueuze heerlijkheid. Op die manier laat hij aan het hele universum en aan de hele geestelijke wereld, Zijn grootheid en almacht zien. Wat een genade!

Heer, dank U wel dat ook ik door het werk van de Heer Jezus Christus hersteld mag worden naar Uw oorspronkelijke bedoeling, en Uw heerlijkheid mag weerspiegelen naar deze wereld, die zo kapot en verloren is geraakt door de zonde. Dank U Heer, voor die geweldige genade! Amen.