Shop Doneer

Het einde van de huidige boze wereld

Leestijd: 3 min.

De afgelopen dagen lazen we over de brief aan de Galaten. Vandaag lezen we verder in deze brief over vijf bevrijdingen die ons door het Kruis worden aangeboden. De eerste is dat we bevrijd zijn van de tegenwoordige eeuw:

Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus, Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. (Galaten 1:3)

Dit is een bevrijding waar velen van ons nauwelijks bij stilstaan – ook ikzelf als christen en prediker, heb een lange weg afgelegd voordat deze bevrijding ten volle tot me doordrong. Door het Kruis heeft God ons bevrijd uit dit tegenwoordige, boze tijdperk. Er worden in de Galatenbrief twee Griekse woorden gebruikt die ik wil onderscheiden. Het eerste Griekse woord dat hier wordt gebruikt en wordt vertaald met ‘wereld’ is aeon, wat ‘eeuw’ of ‘tijdperk’ betekent. Het andere woord dat in Galaten 6:14 wordt vertaald met ‘wereld’ is kosmos.

We kijken even naar het begrip ‘eeuw’ of ‘tijdperk’. Wij leven in de 21ste ‘eeuw’ of het 22ste ‘tijdperk’. Er liggen eeuwen achter ons en er zullen (misschien/mogelijk) nieuwe eeuwen komen. De tegenwoordige eeuw wordt een ‘boze wereld’ genoemd en loopt ten einde. Als je leeft alsof de tegenwoordige wereld nooit ten einde zal lopen, dan bedrieg je jezelf. Persoonlijk ben ik dankbaar als ik besef dat de huidige wereld ooit ten einde loopt. Ik zou niet graag willen dat deze wereld – met al haar pijn, haat en lijden – voor altijd zou blijven bestaan. In Mattheüs 13:39-40 staan zeven gelijkenissen van Jezus. Bij de gelijkenis van het goede zaad en het onkruid, zegt Jezus:

De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is het einde van de wereld en de maaiers zijn engelen. Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zi7jn aan het einde van deze wereld.

In vers 49, in een andere gelijkenis, zegt Hij opnieuw: Zo zal het aan het einde van de wereld zijn. Nog veel andere Schriftgedeelten gaan hierover. Het is heel belangrijk dat we ons goed bewust zijn dat de tegenwoordige wereld, de huidige periode van de geschiedenis, ten einde loopt. Ze is niet blijvend. Als we leven en denken alsof deze wereld blijvend is, dan zijn we misleid. En de kracht achter die misleiding is toverij. Waarom is het een ‘boze’ (slechte) wereld? 2 Korinthiërs 4:3-4 zegt:

Maar in het geval dat ons Evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind...

De god van deze eeuw die de gedachten heeft verblind, is satan. Satan wil niet dat dit tijdperk ten einde loopt. Waarom niet? Omdat hij een god is, zolang als dit tijdperk voortduurt. Als dit tijdperk eindigt, houdt hij op een god te zijn. Hij doet dus al het mogelijke om het einde van dit tijdperk tegen te houden.


Gebed van de dag

Dank U wel Vader, dat in Uw Woord duidelijk staat dat het kwade tijdperk of de boze eeuw waar we nu in leven, niet altijd zal voortduren, maar dat er een einde komt aan het leed, verdriet, moeite en pijn. Dank U Heer, dat U mijn ogen wilt openen om middenin al dat tumult voortdurend U te zien! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

EGYPTE

  • Bid dat de restricties ten gevolge van de pandemie afnemen en de grenzen weer open gaan, zodat we het bezoeken van kerken en bedieningen in dit gebied kunnen hervatten en hen Dereks materialen kunnen geven.
  • We spreken nu 13 episodes in van De Romeinse Pelgrimstocht die we hebben vertaald. Bid om de hulp van de Heer; bid dat elk obstakel wordt verwijderd.