Shop Doneer

Het geschenk van de slaap

Leestijd: 1 min.

Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan; als de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. Het is tevergeefs dat u vroeg opstaat, laat opblijft, brood eet waarvoor u moet zwoegen: de HEERE geeft het Zijn beminde in de slaap.

(Psalm 127:1-2)

Deze verzen wijzen ons de enige weg tot echte veiligheid en voorspoed. Die weg is: te vertrouwen dat de Heer het overzicht heeft, dat de Heer zegent, dat de Heer voorziet. Wij kunnen hard werken, wij kunnen bouwen, wij kunnen wakker blijven, slaap tekort komen, en zo druk zijn met al die dingen die we willen realiseren en waar we al onze energie in steken, maar zonder de zegen van de Heer levert het niets op. Er is geen zekerheid, zegen en voorziening buiten God.

Maar als we werken onder de zegen en voorziening van de Heer, binnen Zijn wil, dan is daar die heerlijke, prachtige belofte: ‘Hij geeft het Zijn beminde in de slaap’. Wanneer je hebt gedaan wat God van je vroeg, dan kun je gaan liggen en slapen, je kunt je ontspannen. Je hoeft niet wakker te blijven en je zorgen te maken, want God geeft het je, zelfs terwijl jij slaapt. Het resultaat van je arbeid zal je worden toebedeeld.

Weet je, uiteindelijk zijn we niet afhankelijk van onze eigen pogingen; we zijn afhankelijk van Gods trouw, en Gods trouw heeft zich eraan verbonden om te belonen wat we doen binnen Zijn wil. Als wij bouwen binnen de wil van God, zal het huis standhouden. Als wij waken binnen de wil van God, zal de stad bewaard zijn. Alleen in God vinden we veiligheid.

Gebed van de dag

Heer, leert U mij alstublieft dat geheim van ontspannen, in alle rust, ontvangen uit Uw hand wat U voor mijn leven heeft bedacht en wat U voor mij beoogt om mij voor in te spannen. Dank U dat U mijn stuurman wilt zijn.


Gebed voor DPM wereldwijd

MADAGASCAR

Al jaren reist Dries per boot naar de kustdorpen, om velen te bereiken en onderwijs te geven, en Dereks boeken en CD’s in de Malagasy taal te delen. Bid om Gods bescherming en gunst voor hem en Valerie; zij gaan door met het stichten van gemeenten in de dorpen.