Shop Doneer

Het hoofd neemt de beslissingen

Leestijd: 3 min.
En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem. En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.(Kolossenzen 1:17-18)

We hebben in Efeze 1 en Kolossenzen 1 gezien wat Paulus zegt over het Jezus als het Hoofd. Wat doet het hoofd voor het lichaam? Dit is mijn eenvoudige antwoord. Allereerst krijgt het hoofd input van ieder lichaamsdeel. Zoals ik het begrijp, heeft elk deel van het lichaam een ​​directe verbinding met het hoofd.

Ten tweede, en ik denk dat dit cruciaal is, neemt het hoofd beslissingen. Het reageert op de input die wordt ontvangen en neemt beslissingen. Maar de beslissingen zijn in het belang van het hele lichaam, ze zijn niet simpelweg het antwoord op de pleidooien van één lichaamsdeel. Alsof je aan een klif hangt met niets onder je, je krijgt kramp in je vingers, en je vingers schreeuwen het als het ware uit: "Laat los!" maar het hoofd zegt: “Nee, je kunt het niet loslaten, want je sleept de rest van het lichaam met je mee in je val.” Het hoofd neemt dus beslissingen, maar het zijn niet noodzakelijkerwijs de beslissingen die elk individueel lid zou willen.

Op de derde plaats, nadat het besluit is genomen: het hoofd initieert de actie. Het bepaalt wat er moet gebeuren.

En ten vierde, na actie te hebben ondernomen en de lichaamsdelen in actie te hebben gezet, is het vierde wat het hoofd doet: blijvende richting en sturing geven. Het hoofd trekt zich niet terug uit de situatie, maar blijft toezicht houden op de ledematen die de beslissing uitvoeren die het hoofd heeft genomen.

Ik geloof dat al deze dingen van toepassing zijn waar de Bijbel over leiderschap spreekt. Ik hoop dat ik je niet shockeer als ik zegt dat het koninkrijk van God geen democratie is. In de afgelopen vijftig tot honderd jaar is de democratie in sommige delen van de wereld zo in de mode geraakt dat iedereen ervan uitgaat dat dit de juiste regeringsvorm is.

Laat mij je het commentaar van Plato geven over de vijf mogelijke regeringsvormen. Ik citeer Plato niet vaak, maar ik denk dat hij hier precies gelijk heeft. En het is zo in overeenstemming met de Bijbel. Hij zegt dat er vijf mogelijke regeringsvormen zijn.

Nummer één: monarchie. De heerschappij van één goed mens. Volgens Plato is dat het beste.

Nummer twee: de aristocratie, de heerschappij van een paar goede mensen - het op een na beste.

Nummer drie is democratie, de heerschappij van het volk. Plato beschouwde dit als de zwakste van alle regeringsvormen. Over de democratie zegt hij ook: “Als banketbakkers en artsen moesten strijden om de stemmen van kinderen, wie zouden dan de meeste stemmen krijgen?”

Als we verder gaan, is er de oligarchie, de heerschappij van een paar slechte mensen.

En helemaal onderaan deze lijst vinden we tirannie, de heerschappij van één slecht mens.

Wat is het leiderschap dat de Bijbel ons voorhoudt? Monarchie, inderdaad. Maar Jezus is een geweldige Koning en Hij gaat Zijn heerschappij delen met mensen die Hij heeft opgeleid om samen met Hem te regeren.

Gebed van de dag

Dank U, Heer Jezus, dat U de ultieme beslissingen voor mijn leven neemt. En voor zover het aan mij ligt, vraag ik dat U mij door Uw Heilige Geest wilt helpen om altijd de juiste beslissingen te nemen. Dank U dat U een geweldige Koning bent en dat U mij voorbereid om samen met U te regeren! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.