Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Het juiste perspectief

Leestijd: 2 min.

Dit thema eindigen we met twee Schriftgedeelten die Gods overvloed in het juiste perspectief plaatsen. Ten eerste Spreuken 13:7:

Er zijn er die zich rijk voordoen, terwijl zij helemaal niets hebben, en er zijn er die zichzelf arm houden, terwijl zij veel bezit hebben.

Sommigen houden zich opzettelijk afzijdig van de materiële rijkdom van deze wereld en maken zichzelf arm, terwijl ze in de geestelijke wereld grote rijkdom hebben. Volgens mij was Paulus zo iemand. Zijn getuigenis in 2 Korinthiërs 6:4 is het tweede Schriftgedeelte dat we bekijken.

Het begint als volgt: Maar in alles bewijzen wij onszelf als dienaars van God... gevolgd door een lange lijst van alle dingen die hij en zijn metgezellen hadden ervaren, waarvan het merendeel niet voorkomt op het lesprogramma van de gemiddelde Bijbelschool. Ze kenmerkten zich in volharding, verdrukking, noden, benauwdheden, slagen, gevangenschap, oproer, moeiten, slapeloosheid, vasten (zie vers 4 en 5). Paulus gaat vervolgens verder met het opsommen van nog andere manieren waarop hij en zijn werkers zich als dienaren van God hadden doen kennen:

... als onbekenden en toch bekenden; als stervenden, en zie, wij leven; als bestraft en toch niet gedood; als bedroefden, maar toch steeds blij; als armen, maar die toch velen rijk maken; als mensen die niets hebben en toch alles bezitten. (vers 9-10)

Armoede is een vloek. Gods voorziening is overvloed. Maar let niet alleen op de materiële wereld, want op het moment dat je sterft, is daarmee je leven hier op aarde afgelopen. Aan de mensen met de juiste prioriteiten biedt God grotere en blijvende rijkdom aan, die ook nog eens voor eeuwig duurt!

De omwisseling toepassen
Laten we deze omwisseling opnieuw in een belijdenis verwoorden en uitspreken: Jezus doorstond mijn armoede, zodat ik in Zijn overvloed kon delen.

Gebed van de dag

Dank U, Jezus, dat U mij uw overvloed schenkt. En Heer, leer mij dat geheim van Paulus, dat ondanks verdrukking en moeite, en zelfs op momenten misschien materiële nood, ik toch rijk ben in U, omdat U mijn armoede doorstond, zodat ik rijk mag zijn in U! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.