Shop Doneer

Het kenmerk van volwassen kinderen

Leestijd: 3 min.

Paulus zegt in Romeinen 8:14:

Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn ​kinderen​ van God.

Wat maakt ons dus tot kinderen van God? Dat we geleid worden door de Geest van God. Er zijn veel verschillende manieren waarop de Heilige Geest in ons leven werkt, maar in deze studie wil ik er twee uitlichten. Ten eerste worden we wedergeboren door de Heilige Geest, en dat maakt ons allen als een pasgeboren kind, een baby. Petrus schrijft in zijn eerste brief: En verlang vurig, als pasgeboren ​kinderen, naar de zuivere melk van het Woord (1 Petrus 2:2). Maar dat maakt ons nog niet tot volwassen kinderen. Hoe kunnen we volwassen, volgroeide zonen en dochters worden? Alleen door geleid te worden door de Heilige Geest. Het woord dat in Romeinen 8 wordt gebruikt voor kinderen, wijst erop dat allen die door de Geest van God worden geleid, volwassen zonen en dochters zijn van God - geen kinderen, geen baby's, maar volwassen kinderen. Het is opmerkelijk dat dit in de grondtekst geschreven is in de voortdurende tegenwoordige tijd, dus: 'zovelen als er voortdurend door de Geest van God geleid worden'. Het is niet iets eenmaligs, of iets wat één keer per week gebeurd, niet alleen op zondag in de kerk of op welke dag u maar naar de gemeente gaat. Het is iets wat voortdurend doorgaat in ons leven van elke dag. Het luisteren naar Zijn stem, Zijn rhema-woord, is ons dagelijks brood. Doordat we luisteren naar Gods stem door de Heilige Geest ervaren we ook leiding in ons leven.

Mijn vrouw Ruth en ik hadden een gebed dat we vaak baden als we op pad gingen voor zaken of voor de bediening. Ons gebed was dat we steeds op de juiste plaats op het juiste moment zouden zijn. Het klinkt misschien voor de hand liggend, maar we ontdekten dat dit gebed groot verschil maakte. Een groot deel van onze tijd brachten we door in Jeruzalem, en daar werkten veel communicatiemiddelen niet zoals we gewend waren in Amerika. Veel mensen hadden geen telefoon. En veel anderen hadden geen auto. Ook de post werkte heel anders. Ik weet nog dat we een keer een brief verstuurden vanuit Jeruzalem naar een ander adres in Jeruzalem. Het duurde zeventien dagen voor die brief aankwam. Dus hoe kun je in zo'n situatie adequaat communiceren met mensen? Eén van onze oplossingen was te bidden dat we altijd op de juiste tijd op de juiste plaats zouden zijn. Het is verbazingwekkend hoe vaak we, zonder het te hebben afgesproken, precies de persoon ontmoetten die we op dat moment moesten spreken. Wie regelde dat? De Heilige Geest. Hij wijst ons op dingen en brengt bijvoorbeeld in je gedachten: ,,Vandaag is een goed moment om naar de bank te gaan.'' Dus je gaat naar de bank en in de rij voor je staat precies de persoon die je nodig had. Of: ,,Neem niet deze bus, maar de volgende...'' Dat zijn rhema-woorden, het gesproken, ingegeven specifieke woord van God. Dat is de voortdurende leiding van de Heilige Geest, die ons maakt tot volwassen kinderen van God. We worden eerst wedergeboren door de Heilige Geest en zijn dan als pasgeboren baby's, maar om op te groeien en volwassen te worden, moeten we leren om dagelijks te luisteren naar de stem van de Heer. Zo ontvangen we onze richting, worden we geleid in onze beslissingen en groeien we in vertrouwen op onze hemelse Vader.

Misschien ben je al lang christen, maar ken je niet die dagelijkse leiding van de Heilige Geest, die het leven met God maakt tot een avontuur, waarin je gebed is: Heer, maak dat ik steeds ben op de juiste plaats op de juiste tijd! Of misschien kende je ooit wel die leefstijl, maar is dat bovennatuurlijke element, de leiding van de Heilige Geest, in jouw leven op de achtergrond geraakt. Besluit dan vandaag nog je daarnaar opnieuw uit te strekken en spreek het volgende gebed uit:

Gebed van de dag

Heer, dank U wel dat U een levende God bent, en dat U spreekt door de Heilige Geest. Leid mij op elk moment op elke plek door Uw Geest, om Uw wil te doen. Spreek tot mij, Uw kind luistert!

Gebed voor DPM wereldwijd

GRIEKENLAND

  • Er bestaat grote behoefte aan Dereks online onderwijs in Griekenland. De immigrantencrisis en de economische situatie heeft veel mensen, ook christenen, een uitzichtloos gevoel gegeven. Bid dat Dereks onderwijs nieuwe hoop zal brengen.
  • Bid voor Katerina, onze Griekse vertaler, en voor de ontwikkeling van een Griekse website.