Shop Doneer

Het koninkrijk is geen democratie

Leestijd: 3 min.

Gods koninkrijk is geen democratie, maar een monarchie. Jezus is Koning en het Hoofd van de Kerk, Zijn lichaam. Ik geloof niet dat een kerk als democratie bestuurd zou moeten worden. Democratie vindt zijn oorsprong in Griekenland en Griekenland is de bakermat van het humanisme. Als je op zoek gaat naar het begin van het humanisme, dan is het daar begonnen.

Ik geloof dat aan het eind van dit tijdperk de monarchie zal worden hersteld, en dat er - in elk geval ten dele - geen democratie meer zal zijn. Daar lezen we over in het boek Openbaring. Een van de redenen daarvoor is dat de mensen zo lui en onverantwoordelijk worden, dat ze gewoon geen zin hebben om verantwoordelijk te zijn voor het nemen van beslissingen. Ze willen gewoon iemand als de Romeinse keizer, die voor brood en spelen zorgde. ‘Geef ons voedsel en vermaak, dan laten we het aan jou over om je zorgen te maken over de rest.’ Daar komt het op neer.

Laten we nu eens kijken naar de werking van ‘Hoofd’ zijn. Ik wil naar een gedeelte gaan waarvan ik denk dat deze alles in één vers zegt. 1 Korinthe 11:3. Paulus zegt:

‘Maar ik wil dat u weet...’

Weet je wat me is opgevallen? Bijna elke keer dat Paulus zegt: ‘Ik wil dat je dit of dat weet’ of ‘Je moet niet onwetend zijn over zus of zo’, weten de meeste christenen vandaag daar niets vanaf. Met andere woorden: de Kerk is in dat opzicht niet veranderd.

Maar ik wil dat u weet dat Christus het Hoofd is van iedere man en de man [of de echtgenoot] het hoofd van de vrouw en God het Hoofd van Christus.

Als je de volgorde op een andere manier opschrijft, heb je een keten van autoriteit die begint in de hemel en eindigt in het gezin. God is het Hoofd van Jezus Christus, Christus is het Hoofd van de man, de man is het hoofd van de vrouw. Ik geloof dat dit het goddelijke patroon voor leiderschap is. Het hoofd bestuurt en geeft leiding.

We lezen aan het einde van de Bijbel en in het boek Daniël over een aantal vreemde wezens met meer dan één hoofd. Maar niet één van hen is een schepsel dat van God komt. God heeft alle schepselen zo ontworpen dat ze één hoofd hebben. Een veelkoppig wezen is een monster!

Er zijn verschillende manieren om naar de woorden van Paulus te kijken. We kunnen inzoomen op de relatie tussen God en Christus, of juist de relatie tussen Christus en de man, of tussen de man en de vrouw. Ik zou willen beginnen met de relatie tussen God en Christus, omdat we daarin het perfecte patroon vinden voor leiderschap. God de Vader is het hoofd van Christus. Dit betekent dat de Vader input krijgt van de Zoon. En het is de Vader die beslissingen neemt, actie initieert en voortdurende leiding en bijsturing geeft.

Gebed van de dag

Lieve Heer Jezus, ik onderwerp mij aan U, net zoals U zich onderwerpt aan de Vader. Dank U voor uw voortdurende leiding door de Heilige Geest. Help mij alstublieft om getrouw de verantwoordelijkheden te vervullen die U mij onder Uw leiding hebt gegeven. In Jezus’ Naam, amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.