Shop Doneer

Het Kruis centraal

Leestijd: 2 min.

Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. (1 Korinthiërs 1:18)

Een tijd geleden raakte ik met een vriend in gesprek over de Gemeente van Jezus Christus in meest brede zin. De precieze aanleiding weet ik niet meer, maar op een gegeven moment in dat gesprek zei mijn vriend iets dat me niet meer heeft losgelaten. Hij zei: ‘De Gemeente heeft tegenwoordig zóveel artikelen in haar etalage liggen, dat de mensen het zicht op het Kruis hebben verloren.’

Ik realiseer me dat voor sommige mensen met een traditioneel kerkelijke achtergrond een Kruis simpelweg een stuk metaal of hout is dat ze – soms al vanaf hun geboorte – uit gewoonte om de hals dragen of dat aan de muur van de kerk hangt. Daar is voor mij niets verkeerd aan. Ik accepteer dat volkomen en het maakt me zelfs blij als ik soms in sterk antichristelijke milieus kom en ik zie iemand die een kruisje om de hals draagt. In zo’n omgeving heeft een Kruis immers heel wat te zeggen. Maar wanneer ik spreek over ‘het Kruis’, dan bedoel ik het offer dat Jezus aan het Kruis heeft gebracht, Zijn kruisdood die ons verzoende met God de Vader en al wat Hij door Zijn offer voor ons heeft bewerkt.

Toen ik langer nadacht en doordacht over wat mijn vriend zei, realiseerde ik me dat het waar is dat mensen het zicht op het Kruis hebben verloren – en het verscheurde me diep. Er is zoveel dat tegenwoordig in de Gemeente wordt gepresenteerd, zoals onderwijs over genezing, over bevrijding, omgaan met bezit, hoe je een goede vader kunt zijn, of een goede echtgenoot, hoe de Gemeente kan groeien, hoe je alle mogelijke dingen moet of kunt doen...

Op zich heb ik beslist geen kritiek op dat onderwijs – in feite heb ik zelf ook over bijna al die onderwerpen gepredikt en boeken geschreven. Maar weet je, geen van al deze onderwerpen werkt zonder het Kruis. Het Kruis waaraan Jezus in onze plaats stierf, is de enige bron van genade en kracht die al het andere onderwijs effectief maakt. Als we het Kruis niet centraal houden, hebben we heel veel fijne principes, goede ethiek en prachtige regels, maar we kunnen er onmogelijk naar leven. En op het moment dat we dat ontdekken, is het gebruikelijke gevolg dat we onze eigen maatstaven geleidelijk aan verlagen.


Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U wel dat ik vandaag weer even heel bewust stil word gezet en stil mag blijven staan bij de onmetelijke kracht die er schuilt in het Kruis! Dank U Heer, voor het offer dat U bracht en dat dit voor mij Leven betekent met een hoofdletter… Laat dat Leven en die kracht van U doorwerken in ieder aspect van mijn dagelijkse leven, en door mij ook in de levens van alle mensen om mij heen. Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

VERENIGDE STATEN/SPAANS SPREKENDE GEBIEDEN

In Saltillo, Mexico, staat een bijbelschool die tien nevenvestigingen heeft in verschillende steden in Mexico. Dit jaar wordt er een college gegeven met onderwijs uit Dereks boek Zij zullen boze geesten uitdrijven, en 150 studenten hebben zich hiervoor ingeschreven. Bid dat de leraren gezalfd zijn door de Heilige Geest, en dat de studenten de lessen afronden, zodat ze toegerust zijn in hun geloof en klaar om door de Heer gebruikt te worden.