Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Het land van verlossing

Leestijd: 3 min.

Gisteren zagen we dat de naam Jezus 'Redding van de Heer' betekent, net als de naam Jozua of Yehoshua. Laten we kort kijken naar de rol van Jozua in het Oude Testament. God voerde de Israëlieten uit Egypte, onder aanvoering van hun grote leider Mozes. Maar Mozes kon - als beeld van de Wet - Israël niet het Beloofde Land binnen leiden. Er moest een nieuwe leider opstaan, Jozua, wiens naam 'redding' betekent. Hierin zien we volgens mij een prachtig beeld van wat Jezus voor ons deed in het Nieuwe Testament. Hij is de leider die - als enige - in staat is ons het land van Gods beloften binnen te leiden, het 'land van de verlossing' Onze verlossing ligt in een persoon, niet in religie, niet in het houden van geboden of in gebruiken. Hoe goed en nuttig deze op zichzelf ook zijn, ze zijn onvoldoende om ons redding te brengen. Voor redding hebben we een persoon nodig, Jezus de Redder.

Het getuigenis van Gods dienstknecht Simeon

Deze waarheid wordt nog duidelijker in het verhaal van de baby Jezus. Toen zijn ouders Hem naar de tempel brachten om daar het gepaste offer te brengen zoals de wet voorschreef, ontmoetten ze een oude man, Simeon. Deze nam, geleid door de Heilige Geest, het kind Jezus in zijn armen en sprak een prachtig gebed uit. Hij zegt tot God: Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien (Lukas 2:30). Wat bedoelde hij met 'uw zaligheid'? Hij bedoelde het kleine kind in zijn armen. Simeon zag in dat kleine kind Gods zaligheid, Gods redding.

Het getuigenis van het Oude Testament

Ook in de profetieën en geschriften van het Oude Testament komen we deze gedachte al tegen. In de Psalmen bijvoorbeeld, waar we kijken naar een gebed van David. In de tijd dat hij deze psalm schreef, stond David onder grote druk. Hij had vele vijanden en zijn leven was voortdurend in gevaar. Dus bad hij: Bestrijd, HEER, wie mij bestrijden, vecht tegen wie mij bevechten (Psalm 35:1, NBV). En iets verderop schrijft hij iets opmerkelijks: Zeg tegen mij: 'Ik ben het die je redt' (Psalm 35:3, NBV).Wat een bijzondere uitspraak... David vraagt niet gewoon: "Red mij". Nee, hij vraagt: "Openbaar Uzelf aan mij als mijn Redder". David wist dat Gods redding samenhangt met wie Hij is. Alles minder dan God zelf, is niet in staat om ons te redden.

Ook Jesaja voorzegt profetisch dat Jezus de Redder is: Op die dag zult u zeggen: Ik dank U, HEERE, dat U toornig op mij geweest bent, maar uw toorn is afgekeerd en U troost mij. Zie, God is mijn heil (NIV - 'redding'), ik zal vertrouwen en niet beangst zijn, want mijn kracht en psalm is de HEERE HEERE, en Hij is mij tot heil geworden. (Jesaja 12:1-2)

Dit Bijbelgedeelte beschrijft een kind van God of een volk van God, dat onder de toorn van God leefde. Maar nu is die toorn afgewend en God troost zijn kind en God zelf is hem tot redding geworden. Dat is Jezus, de 'God redt'.

Gebed van de dag

Vader, dank U voor Uw Zoon Jezus, de 'God redt', die mij het land van verlossing heeft binnengebracht, maar ook nog voortdurend bezig is mij naar steeds verdergaande verlossing toe te brengen. Ik richt mijn ogen op U Jezus, mijn leidsman, mijn kracht en mijn lied.

Gebed voor DPM wereldwijd

VIETNAM

  • De Kerk in dit communistische land groeit, en een voorganger die we kennen is van plan te verhuizen naar een groter gebouw. Maar dit staat in een ander district en valt onder een Boeddhistische organisatie. In feite is dit een prachtige gelegenheid het Evangelie en Dereks onderwijs te delen. Bid om veiligheid en om financiën voor de renovatie; bid dat de kerkleden bereid zijn naar de nieuwe locatie te reizen. Bid ook om door God geleide ontmoetingen en nieuwe vrienden.
  • Bid om Gods bescherming en wijsheid voor onze beide vertaalteams en hun gezinnen.

GETUIGENIS VIETNAM

Ik ben rijk gezegend door Fundament van geloof door bijbelstudie. Voor ik deze studie volgde was ik heel verlegen wat betreft het delen van Gods Woord, maar deze cursus heeft me moed gegeven krachtig te zijn, uit mijn comfortzone te komen, naar verschillende plaatsen te gaan om het Goede Nieuws te delen, en andere mensen te helpen het Woord van God te begrijpen. Ik ga nu vaak naar de dorpen om het Evangelie te prediken aan mijn stammen. Wat een geweldige cursus!