Shop Doneer

Het onzichtbare leger

Leestijd: 2 min.
(Gisteren is per abuis een overdenking verzonden die
oorspronkelijk gepland was op een ander moment. De overdenking van vandaag sluit beter aan bij deze bijzondere dagen.)
Wereldwijd denken miljoenen mensen deze dagen aan Jezus, ons Licht dat in de wereld kwam. In het Bijbelse verslag van de bijzondere gebeurtenissen rond de geboorte van Jezus, speelden engelen een belangrijke rol. Dat is waar ook onze overdenking vandaag mee begint. In psalm 34 en 91 lezen we twee prachtige en vaak geciteerde bemoedigingen:
Ik zal mij neerbuigen naar Uw heilig paleis. De
engel van de Heer legert zich rondom hen die Hem vrezen,
en bevrijdt hen.
(Psalm 34: 8)
Want Hij zal voor u Zijn engelen bevelen dat zij u
bewaren op al uw wegen.
(Psalm 91: 11)
Geloof jij in engelen? Ik wel! Ik geloof dat er ontelbare goede engelen zijn die de opdracht hebben over Gods kinderen te waken. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt dat alle engelen dienende geesten zijn, die uitgezonden worden om hen te dienen die de zaligheid zullen beërven (Hebreeën 1:14). Ik ben blij te weten dat waar ik ook ga, een engel van God om mij heen is, die klaar staat om mij te redden.
In 2 Koningen 6 lezen we over de profeet Elisa. De stad waar hij zich bevond was omsingeld door een groot buitenlands leger, dat erop uit was gezonden om hem gevangen te nemen. Elisa's dienaar was ontzet over het enorme aantal belegeraars, maar Elisa zei: ...zij, die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij, die bij hen zijn. Toen bad Elisa: 'Heer, open toch zijn ogen, opdat hij zie. En de Heer opende de ogen van de knecht en hij zag en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa (2 Koningen 6:16-17).
Waarom rondom Elisa? Omdat Elisa beantwoordde aan dat wat vereist is voor een dergelijke bescherming door engelen: Elisa vreesde de Heer...
De aandacht van de hemelse legers was gericht op die ene man, Elisa. Ze beschermden niet alleen de profeet zelf, maar verdedigden bovendien de jongeman die hem vergezelde en alle mensen in de belegerde stad.
Ik geloof dat als God onze ogen zou openen, we zouden zien dat vandaag nog altijd hetzelfde gebeurt. Zij die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij, die bij hen zijn. Er staat een groot onzichtbaar leger naast ons, om ons te verdedigen en te helpen, met welke vijandige tegenstand we ook te maken krijgen.
Laat dat ons bemoedigen. Laten we moed vatten en rekenen op de aanwezigheid van de engelen van de Heer die voortdurend om ons heen zijn, klaar om ons te redden.

Mijn antwoord in geloof:
Vader, wat een heerlijke waarheid is het, dat Jezus het Licht in de wereld is gekomen, om ook mij uit de duisternis te trekken en in Uw wonderbaar licht te plaatsen. Maak vandaag de aanwezigheid van Uw ongeziene legers van engelen een levende realiteit voor mij.