Shop Doneer

Het teken van dankbaarheid

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Ik zal voortdurend een offer van lofprijs brengen
Zoals we gezien hebben, is dankbaarheid een directe opdracht in de Bijbel en een onvervangbaar kenmerk van de vervulling met de Heilige Geest. Deze feiten leiden ons naar twee praktische conclusies: ten eerste is een ondankbare christen ongehoorzaam. Ten tweede is een ondankbare christen niet vol van de Heilige Geest.
Dankzegging is ook een vereiste om in Gods aanwezigheid te komen. Psalm 100:4,5:
Ga Zijn poorten binnen met een loflied, Zijn voorhoven met lofgezang. Loof Hem, prijs Zijn naam. Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, van geslacht tot geslacht Zijn trouw.
Twee essentiële stappen in onze toegang tot God zijn het binnenkomen in de poorten met dankzegging, en zijn voorhoven binnenkomen met lofprijs.
De psalmist geeft ook drie specifieke redenen waarom we altijd reden hebben om God te danken:
1. de Heer is goed.
2. Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
3. Zijn trouw gaat van generatie op generatie.
Elk van deze redenen is eeuwig en onveranderlijk. God is altijd goed; zijn goedertierenheid duurt eeuwig en zijn trouw geldt voor alle generaties. De belangrijkste redenen om God te danken zijn dus nooit afhankelijk van onze gevoelens of omstandigheden. De ene dag voelen we ons opgewekt en de andere dag voelen we ons down. Soms zijn we bemoedigd, soms ontmoedigd. Maar er is geen enkele reden om geen houding van dankbaarheid te hebben naar God.
Om God te naderen op basis van deze drie eeuwige feiten, moeten we onze focus veranderen. We moeten niet kijken naar de dingen die ons irriteren, ontmoedigen of verontrusten. In plaats daarvan zien we naar de eeuwige dingen, die we zien met ogen van geloof. Als we naar God komen met de juiste focus, dan zijn we in de positie om van God te horen en van Hem te ontvangen.

Dank U Heer. Ik prijs U. Ik proclameer dat ik uw poorten doorga met dankzegging en uw voorhoven betreed met een lofgezang, omdat U altijd goed bent, uw goedertierenheid is eeuwig en uw trouw reikt tot in verre geslachten. Ik zal voortdurend een offer van lofprijs brengen. Amen.