Shop Doneer

Hij gaf Zijn kostbare bloed…

Leestijd: 1 min.
Thema: De parel van grote waarde
Om de liefde van God – die gestalte kreeg in Christus – te beschrijven, heb ik opzettelijk het woord ‘extravagant’ of ‘verkwistend’ gekozen. Zo wilde ik proberen de religieuze clichés te omzeilen en je op de één of andere manier bewust maken van de enorme betekenis van Gods liefde.
We hebben gekeken naar twee gelijkenissen die ons vertellen welke prijs Jezus moest betalen om ons te redden. In beide gevallen moest de koper alles verkopen wat hij zelf bezat, om in het bezit te kunnen komen van de schat en de parel. Het kostte Jezus alles om ons te verlossen.
Maar wat betekende het nu precies voor Jezus om Zijn leven voor ons te geven? Allereerst gaf Hij Zijn bloed als losprijs. 1 Petrus 1:18-19:
U weet toch, dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.
Alleen het bloed van Jezus was in staat om ons te redden van onze zonden, onze dwaasheden en onze duisternis. Waarom moest Jezus Zijn bloed geven? Het Oude Testament geeft een duidelijk antwoord: het leven – ook wel de ‘ziel’ – van alle vlees zit in het bloed. Dat staat in Leviticus 17:11, waar Mozes wetten krijgt om te leven volgens Gods principes. God zegt daar, en dat is profetisch: Elk levend wezen heeft een ziel en heeft bloed, en door dat bloed is er leven.
Want het bloed is de levenskracht van een levend wezen. Ik heb het jullie gegeven om er op het altaar de verzoeningsrite mee te voltrekken, want bloed kan, als levenskracht, verzoening bewerken.
(NBV).
Ik ben vrijgekocht met het kostbare bloed van Christus. Wat een onvoorstelbaar hoge prijs hebt U voor ons betaald, Heer. Ik bid dat dit besef diep tot mij mag doordringen. Dank U dat de adem van Uw Geest mijn hele leven doortrekt, precies zoals mijn bloed zuurstof door mijn hele lichaam transporteert. Amen.