Shop Doneer

Hij is altijd dezelfde

Leestijd: 2 min.

In de verschillende perioden van de geschiedenis is God op verschillende manieren met de mens omgegaan. De theologische benaming voor deze perioden is 'dispensaties' of 'bedelingen'. We kunnen drie belangrijke bedelingen onderscheiden: de tijd van de aartsvaders, de tijd van Israël onder de Wet en de bedeling van het Evangelie (waarin we vandaag nog steeds leven). De manieren waarop God met de mens omging en de dingen die Hij van de mens verwachtte, waren in deze drie bedelingen verschillend, maar ondanks alle verschillen was er minstens één onveranderlijke voorwaarde, één ding dat God altijd in alle bedelingen bleef eisen, namelijk dat de mens zou luisteren naar Gods stem. Ik geloof dat dit altijd degenen heeft gekenmerkt die God werkelijk toebehoren. Het is de eigenschap die hen onderscheidt van alle andere mensen en volken: ze hebben geleerd Gods stem te verstaan.
In Johannes 10:27 zegt Jezus: Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen mij.
In de komende studie kijken we naar deze belangrijke, fundamentele voorwaarde van God om te kunnen leven in relatie met Hem, namelijk: Luisteren naar God. Leren Gods stem te verstaan is iets waar massa's christenen steeds weer naar verlangen, maar waar ook velen keer op keer niet in slagen, om allerlei redenen. De discipline om te leren Gods stem te verstaan wordt in het jachtige, moderne leven maar al te vaak verdrongen door druk bezig zijn, werken vanuit eigen kracht, onwetendheid, en allerlei andere oorzaken. Toch is het voor God in alle tijden de basisvoorwaarde geweest om met ons relatie te kunnen hebben. In Hebreeën 13 vinden we een bijzonder Bijbelgedeelte dat benadrukt dat God Zijn verzoening en contact met de mens Zelf mogelijk maakte door het offer van Zijn Zoon Jezus aan het kruis. Het is door Hem dat wij, mensen, met de Schepper van hemel en aarde in contact kunnen staan.
Daarom sluiten we deze eerste dag van ons nieuwe thema af met een toepasselijke Bijbeltekst uit dit hoofdstuk, dat ons doordringt van het feit dat het hart van onze Heer, om relatie met Zijn volk te hebben, nooit veranderd is. In Hebreeën 13:8 staat: Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde tot in alle eeuwigheid.

Heer Jezus Christus, dank U wel voor het enorme voorrecht dat ik door Uw onmetelijke liefde, die zich uitte in Uw verzoeningsoffer aan het Kruis, God de Vader mag toebehoren en contact met Hem mag hebben. Dank U dat ook ik daardoor die ene, onveranderlijke voorwaarde in mijn leven mag leren kennen en uitwerken, namelijk naar God te luisteren. Dank U Heer Jezus. Amen.