Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Hij kijkt recht in je hart

Leestijd: 2 min.

Jezus kijkt door de buitenkant van mensen heen. Hij kijkt in ons hart en kan ons bovennatuurlijke raad geven. Dat zien we ook in de ontmoeting van Jezus met een rijke jongeman:

En toen Hij naar buiten ging om op weg te gaan, liep er iemand naar Hem toe, viel voor Hem op de knieën en vroeg Hem: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. U kent de geboden: U zult geen overspel plegen; u zult niet doden; u zult niet stelen; u zult geen vals getuigenis spreken; u zult niemand benadelen; eer uw vader en uw moeder. Maar hij antwoordde Hem: Meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af. En Jezus keek hem aan en had hem lief, en Hij zei tegen hem: Eén ding ontbreekt u: ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan hierheen, neem het kruis op en volg Mij. Maar hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg, want hij bezat vele goederen. (Markus 10:17-22)

Jezus keek recht in het hart van de jongeman. Hij hield van hem en wilde het beste voor hem. Maar Hij moest hem de waarheid vertellen. De jongeman zei: ''Ik heb me aan alle geboden gehouden. Ik ben een goed mens. Toch voel ik dat er iets niet goed zit. Wat moet ik doen om zekerheid te hebben om het eeuwige leven te krijgen?'' Jezus zag welke barrière er was in het hart van deze jongeman. Hij zat vast aan zijn rijkdom, aan materiële zaken. Jezus keek recht in zijn hart en zei: ''Er is maar één ding wat je moet doen. Verkoop alles wat je hebt en volg Mij.''

Dat zegt Jezus niet tegen iedereen, want iedereen is anders. Hij weet welke dingen jou bij God vandaan houden. Misschien zijn geld en bezittingen ook jouw specifieke barrière, maar het kan ook bijvoorbeeld de angst zijn wat mensen van je zullen denken, of het idee dat je God niet nodig hebt omdat je het zelf wel kunt, of teleurstelling en onvergevingsgezindheid richting mensen, of allerlei mogelijke andere redenen. Maar bedenk dat Jezus je wonderbare raadgever is. Welke blokkade er ook is, welk probleem of welke nood je ook hebt, Hij kent je hart. Maar Hij heeft ook de oplossing. Zijn raad geeft sturing, richting en perspectief! Zijn kantoor is 24 uur per dag open. Wees niet bang om naar Hem toe te gaan!

Gebed van de dag

Heer Jezus, U kent mij beter dan ik mijzelf ken! Daarom wil ik tegen U zeggen dat ik uw raad, advies en bovennatuurlijke leiding nodig heb! Vult mij met uw Geest van inzicht en wijsheid, zodat ik steeds uw weg volg en alle dingen weg kan doen zie mij bij U en uw plan vandaan houden.

Gebed voor DPM wereldwijd

EGYPTE / SOEDAN

  • Bid dat de studenten die onlangs de Discipelschool in Zuid Soedan hebben afgerond, door God op een machtige manier gebruikt zullen worden, als ze teruggaan naar hun kerken, steden en landen.
  • Het nieuwe project ‘Een woord uit het Woord’ is een serie korte audioclips in infographic vorm in het Arabisch, voor Facebook en YouTube. Bid dat het een succes zal zijn en op ruime schaal gebruikt wordt.
  • Bid met ons mee om voorziening en troost voor de gezinnen die hun geliefden en hun inkomen zijn kwijtgeraakt tijdens de pandemie.