Shop Doneer

Hij noemt de sterren bij naam

Leestijd: 2 min.

Hij telt het aantal sterren, Hij noemt ze alle bij hun naam. Onze Heer is groot en geweldig in kracht, Zijn verstand is onmetelijk.Psalm 147: 4 - 5

De psalmist geeft ons hier een objectieve, wetenschappelijke maatstaf waaraan wij de kennis en macht van de Heer kunnen meten. Menselijke sterrenkundigen wagen zich niet aan een berekening van het aantal sterren in het heelal, maar vertellen ons wel dat het er biljoenen zijn.
Ook blijkt dat hoe meer de mens probeert de onmetelijke grootheid van het heelal te meten, hoe minder dat hem lukt, omdat hoe meer men denkt te ontdekken over omvang van het heelal, hoe groter het blijkt te zijn (uit de video 'de vreze des Heren').
Toch kent God het exacte aantal sterren, terwijl het er volgens de wetenschap miljoenen zijn. Hij staat in direct contact met elk van hen en Hij beheerst hun bewegingen. De bewegingen van de sterren zijn zo volledig accuraat en betrouwbaar, dat sterrenkundigen wiskundig kunnen berekenen waar iedere ster zich duizenden jaren geleden bevond of waar zij zich over duizenden jaren zal bevinden.
Laten wij deze precisie echter nooit toeschrijven aan de een of andere geestloze, onpersoonlijke kracht of 'wet'. Achter dit alles staat de oneindige wijsheid van een Schepper wiens zorg zich uitstrekt tot de verste uithoek van Zijn heelal.
Gisteren zagen we in Psalm 33:6 dat God de onmetelijk grote sterren - die honderden tot duizenden keren de omvang van de aarde evenaren - schiep met de adem (andere vertalingen zeggen hier terecht 'geest') van Zijn mond.
De psalmist zegt ons bovendien hoe God de sterren beheerst: Hij noemt ze alle bij naam. Een naam drukt in de Bijbel het essentiële, individuele karakter van de betreffende persoon of het genoemde object uit. Voor God zijn zelfs de sterren geen geestloze vormingen van materie, die slechts aan de hand van locatie of grootte kunnen worden geïdentificeerd. Iedere ster heeft zijn eigen naam. Iedere ster reageert op die naam wanneer God hem aanspreekt.
Als God zó omgaat met de sterren, hoe zal Hij dan met Zijn eigen zonen en dochters omgaan! Voel jij je ooit 'verloren' in het zo enorm grote heelal? Vraag je je wel eens af of je werkelijk enige betekenis hebt? Luister dan naar je Schepper die tevens je Verlosser is: Vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn (Jesaja 43:11, NBG).

Mijn antwoord in geloof:
Heer, open mijn oren zodat ik Uw stem kan horen wanneer U mij bij mijn naam roept. Dank U voor Uw onmetelijke grootheid Heer, en toch een God die zo persoonlijk is, dat U elk mensenkind kent en bij naam geroepen hebt.