sluit
Shop Doneer

Hoe genezing tot stand komt

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 252


Jozua nu, de zoon van Nun, was vol van de geest van wijsheid; want Mozes had zijn handen op hem gelegd.
Deuteronomium 34:9

Hoe genezing tot stand komt

Op welke manier zal er genezing komen als gevolg van het opleggen van handen?
De Bijbel geeft geen enkel precies of gedetailleerd antwoord op deze vraag. Jezus zegt alleen: op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden (Markus 16:18). We kunnen dit ook vertalen met ‘zij zullen gezond zijn’.
Twee dingen worden nog aan God overgelaten: de precieze manier waarop genezing zich zal manifesteren, en de tijd die het genezingsproces zal duren.
Daarnaast mogen wij de woorden plaatsen die Paulus zegt in 1 Korinthiërs 12:6 : Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. Het proces van genezing werkt dus niet altijd op dezelfde manier.
Soms wordt onmiddellijk volkomen genezing ontvangen zodra handen op de zieke worden gelegd. In andere gevallen komt genezing slechts als een geleidelijk proces. In het laatste geval is het van het grootste belang dat de zieke die genezing zoekt, doorgaat actief geloof te oefenen totdat het proces van genezing compleet is. Als het geloof niet langer actief is, wordt het genezingsproces tot stilstand gebracht.
Daarom is het heel belangrijk om Bijbelse instructies te geven aan degenen die genezing zoeken door de oplegging van handen, en hen van tevoren te waarschuwen dat het noodzakelijk is om te volharden in actief geloof totdat het proces van genezing voltooid is.
De ervaring heeft mij ervan overtuigd dat in ieder geval waar echt geloof uitgeoefend werd door het opleggen van handen op de zieken in de Naam van Jezus, het proces van genezing zoals dit door Christus is beloofd, begint te werken. Wanneer de zieke dan echter het geloof verliest, kan de genezing óf geheel verloren gaan, óf op z’n best niet volledig ervaren worden.
Er zijn twee belangrijke manieren waarop een zieke actief geloof kan oefenen nadat hem voor genezing de handen zijn opgelegd. De eerste is, God voortdurend te danken voor de mate van genezing die reeds ontvangen is. De andere is door voortdurend te getuigen van de waarheid van Gods Woord - zelfs tegenover negatieve symptomen.
Op dit punt is er een delicaat evenwicht tussen geloof en realisme. Als iemand duidelijke symptomen van ziekte blijft ervaren, is het niet reëel om te beweren dat de symptomen er niet (meer) zijn of dat er al volkomen genezing heeft plaatsgevonden. Beter is het om de symptomen te erkennen, maar het oog gericht te blijven houden op het Woord van God.
Men kan bijvoorbeeld zeggen: ‘Ik erken dat ik nog de symptomen van ziekte heb, maar ik geloof dat Gods genezing in mijn lichaam is vrijgekomen door mijn gehoorzaamheid aan Zijn Woord, en ik heb volkomen vertrouwen in Hem, dat Hij zal afmaken waarmee Hij begonnen is.’
Het is ook volkomen redelijk als zo’n persoon om verder gebed vraagt.
Er zijn vandaag duizenden mensen levend en wel, die genezing hebben ontvangen door deze Bijbelse middelen in hun leven toe te passen.
Heer, dank U wel dat U mij wilt leren om eerlijk en reëel, maar tegelijk ook vanuit geloof om te gaan met, en te kijken naar ziekte. Help mij Heer, om deze vaak zo delicate weg te bewandelen. Ik belijd dat ik mijn oog voortdurend gericht houd op U; want U bent Jaweh Jireh, de Heer mijn heelmeester. Amen.