Shop Doneer

Hoe overwin je je angst

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 52

Hoe overwin je je angst
Op de dag dat ik vrees, vertrouw ík op U. In God prijs ik Zijn Woord, op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een schepsel mij kunnen doen? (Psalm 56:4-5)
Zo lang ik de Bijbel ken, heb ik altijd gehouden van haar eerlijkheid. De Bijbel spreekt over reële feiten, schildert het leven zoals het is, en kent ons in onze zwakheden.
De psalmist zegt niet heel dapper: ik zal nooit bang zijn. Hij zegt: er zullen vast en zeker tijden komen dat ik bang ben, maar mocht dat zo zijn, dan weet ik wat ik moet doen. Ik zal op God vertrouwen. Ik vertrouw op het Woord van God, het onfeilbare Woord van God, en Zijn rotsvaste beloften.
Weet je, in ons geestelijk leven speelt zich vaak een conflict af tussen twee gebieden. In onze emoties kunnen gevoelens van angst opkomen. Misschien ervaren we zelfs paniek, die ons probeert te beheersen…
Maar er is een ander gebied in ons leven – onze geest – die zegt: ik geef niet toe aan die paniek, ik laat me in deze situatie niet de les lezen door mijn emoties. Ik keer mij tot God; ik ga bedenken wat het Woord van God hierover zegt… Ik zoek de belofte van God die voorziet in mijn nood. En hoewel ik in mijn emoties angst voel, ervaar ik in mijn geest vertrouwen. Dat vertrouwen geeft mij veiligheid, vrede en zekerheid, die veel dieper gaan dan mijn emoties.
Onze emoties zijn net als de golven van de zee, maar diep in onze geest, in de diepten van ons wezen, daar zijn vrede en vertrouwen neergedaald.


Heer, leer mij de levenskunst die David hier schetst, om elke dag, in iedere situatie, te luisteren naar mijn geest die verbonden is met Uw Geest, en mij steeds laat weten dat ik Uw kind ben. Ik prijs Uw naam Heer Jezus, die deze leefstijl voor mij beschikbaar maakte. Amen.