Shop Doneer

Hoop als anker

Leestijd: 3 min.

We hebben gezien dat we nooit hoeven twijfelen aan Gods beloften voor ons, maar ook dat we ons stevig moeten vasthouden aan Gods altaar van hoop. In Hebreeën 6:19 en 20 vinden we een tweede beeld van hoop, onmiddellijk na het vorige:

Deze hoop hebben wij als een ​anker​ voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk ​Jezus, Die naar de ordening van Melchizedek ​Hogepriester​ geworden is tot in eeuwigheid.

Hoop is niet alleen een vluchtplaats in moeilijke tijden, maar ze is ook een anker voor onze ziel. Ze is onwrikbaar en betrouwbaar en duurt langer dan de tijd. De hoop waaraan wij ons vasthouden is verankerd in de Rots der eeuwen, namelijk Jezus Christus de Heer. Als wij onze hoop op Hem stellen, dan zijn we niet langer onderhevig aan de druk en veranderingen van de tijdelijke wereld, maar dan reikt onze hoop verder dan de tijdelijke situatie.

Er is een periode geweest in mijn leven dat ik het hard nodig had dit aspect van hoop te leren begrijpen, en de bovenstaande tekst is één van de Bijbelgedeelten die God me toen gaf. Door mijn achtergrond in de filosofie is mijn denken nogal analytisch, dus toen ik dit gedeelte las, beredeneerde ik de woorden als volgt: ,,Goed, hoop is dus een anker. Dat roept het beeld op van een boot die met een anker wordt vastgelegd.'' Vervolgens vroeg ik mezelf af: Waarom heeft een boot een anker nodig? Omdat een boot ronddobbert in water, een onstabiel, onzeker en veranderlijk element zonder vastigheid. Water kun je niet vastpakken, en als je ernaar grijpt met je handen, glipt het tussen je vingers door. In water is geen veiligheid of zekerheid te vinden. Om toch veiligheid te bereiken, moet een boot zijn anker laten zakken dòòr het onstabiele element van water heen, tot dat anker een stabieler element bereikt: de rots, of de bodem van de zee, of het vasteland. Toen maakte de Heer dit beeld heel persoonlijk voor mij. Hij liet me zien dat ons leven net is als die boot. We bevinden ons op zee, in een wereld of situatie die volkomen onstabiel is. Er is niets permanent of blijvend. Er is niets wat we kunnen vastgrijpen om veiligheid te vinden. Daarom moeten wij ons anker van hoop laten zakken door het gebied van het tijdelijke heen, tot in het gebied van de eeuwigheid. Alleen in de eeuwige, onveranderlijke wereld van God - zijn tegenwoordigheid, zijn Woord, de persoon en het werk van Jezus Christus - is blijvende veiligheid.

Toen ik tot me liet doordringen hoe mijn hoop op God is als een anker door alle instabiliteit van dit leven heen, heb ik opnieuw, heel bewust mijn anker vastgelegd in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Op dat moment kreeg ik een nieuwe vrede en een nieuwe veiligheid, die sindsdien altijd bij me is gebleven.

Gebed van de dag

Here God, dank U wel dat U ons veiligheid en vrede bied. Dank U wel dat in alle instabiliteit van mijn leven mijn hoop op U gericht kan zijn, als een schip dat te midden van een heftige storm veilig verankerd staat. Ik kies er bewust voor om opnieuw in alles mijn hoop te vestigen op U. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

VERENIGDE STATEN

Bid dat de gevangenen die elke maand gratis materiaal ontvangen, sterker worden in hun geloof. Bid dat degenen die vrijgelaten zijn een overwinnend leven leiden nu ze zich aanpassen aan het leven buiten de gevangenis.

GETUIGENIS VANUIT DE GEVANGENIS

Dank u voor het laatste boekje. Wat ik er in las was heel waardevol, en kwam op de juiste tijd. Ik zit bij een groep mannen in de enige gevangenisunit in Texas die dodencellen heeft. De Heer heeft ons geleid te beginnen met een groep die voorbede doet. Dit zijn mannen die echt hongerig zijn naar diepere geestelijke waarheden en een diepere wandel met de Heer. We hebben gebeden om een opwekking in deze unit. We ervaren dat de Heer ons leidt om mannen toe te bereiden voor een uitstorting van de Heilige Geest. Dank u voor de boeken die u ons de afgelopen maanden hebt gestuurd. Het waren instrumenten die door de Heilige Geest werden gebruikt om me daar te brengen waar ik vandaag ben. Als er dingen zijn waarvan u voelt dat we ze kunnen gebruiken om ons te helpen op deze reis, dan zouden ze allemaal intensief gebruikt worden en heel erg gewaardeerd. De harten en levens die u hebt aangeraakt zullen pas aan de andere zijde ten volle openbaar worden.

- Scott M., Texas, USA