Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Hoop in leven en sterven

Leestijd: 2 min.

We zagen het verschil tussen de levens van twee soorten mensen: de mensen die leven in relatie met Jezus, en de mensen die niet aan Hem zijn toegewijd. In Efeziërs 2:12 spreekt Paulus over het leven zonder Christus, zonder hoop, zonder God in de wereld. Er is niet alleen in dit leven een verschil tussen deze twee groepen mensen, maar ook in de dood. De ene groep mensen is door het geloof één geworden met Christus, terwijl de anderen in de geestelijke wereld geen eenheid met Christus hebben. Paulus beschrijft dit in 1 Thessalonicenzen 4:13-18. Hij schrijft deze brief aan christenen die nog maar pas tot geloof zijn gekomen en legt hen een aantal dingen uit, met name met betrekking tot hun reactie op het overlijden van een medegelovige. Hij zegt dat de dood weliswaar verdriet brengt, maar dat het een volkomen ander soort verdriet is dan het verdriet van deze wereld.

Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben.

Zie je wat Paulus zegt over 'de anderen' oftewel zij die niet verenigd zijn met Christus: zij hebben geen hoop in de dood. Maar als hij het heeft over gelovigen die zijn gestorven, dan gebruikt hij een woord dat in het hele Nieuwe Testament gebruikelijk is in deze context: 'ontslapen'. Hij heeft het dan niet over 'sterven'. Vervolgens legt Paulus uit wat de basis is voor deze hoop:

Want als wij geloven dat ​Jezus​ gestorven en ​opgestaan​ is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in ​Jezus​ ontslapen zijn, terugbrengen met Hem.

Let op de belangrijke uitdrukking 'met Hem'. Ze zijn weliswaar binnen hun relatie met Christus ontslapen, dus overleden, maar door hun geloof zijn ze nu één geworden met Hem die stierf en opstond uit de dood. Deze eenheid garandeert dus hun eigen opstanding uit de dood, op een moment dat God bepaalt. Paulus legt uit wat we kunnen verwachten:

Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in ​Christus​ zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost [of: bemoedig] elkaar met deze woorden.

Dit zijn woorden van bemoediging. We hoeven niet blijvend te rouwen zoals anderen die geen hoop hebben. Natuurlijk missen we de geliefde die ons ontvallen is en er is echte pijn in ons hart, maar het is geen hopeloze pijn. We hebben de zekerheid dat we hen opnieuw zullen ontmoeten wanneer Jezus terugkomt, en dat we, samen met hen, voor eeuwig met de Heer zullen zijn. Daarom moeten we elkaar bemoedigen met deze woorden.

Gebed van de dag

Heer, vandaag wil ik denken aan mensen in mijn omgeving die te maken hebben gehad met verlies. Wilt U hen bemoedigen met Uw troost en hoop, en wilt U mij helpen hen te bemoedigen met Uw liefde. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

SRI LANKA

Bid om Gods bescherming en wijsheid voor de coördinatoren Sam en Olivia en de vertaler ds. Prince, die doorgaan met in dit Boeddhistische land uit te reiken met Dereks onderwijs.