Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Hoop op de Heer

Leestijd: 2 min.

Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE; Heere, hoor naar mijn stem. Laat Uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen. (Psalm 130:1-2, 5-6)

In deze tekst zien we het beeld van een man die zich in een wanhopige situatie bevindt. Hij zit in de diepte, en vanuit die diepte, vanuit zijn zielenstrijd, vanuit zijn wanhoop, roept hij tot de Heer, verheft hij zijn stem tot de Heer. Zijn enige hoop is vanaf dat moment op de Heer.

Misschien ben jij ook wel eens in die positie geweest. Misschien kun je terugkijken op net zo’n situatie. Bedenk dat als je het in je strijd vanuit een oprecht hart uitroept naar Hem, dat de Heer hoort, maar soms moet je doen wat de psalmist ook moest doen: je moet wachten op de Heer. Hij heeft je roep gehoord, Hij komt je te hulp. Geef niet op, laat je geloof niet los.

De psalmist zegt: ‘Ik verwacht de Heer, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn woord’. Geef je hoop niet op. Je hoop is heel kostbaar, je hebt hem zo nodig. Er is een Engels gezegde: ‘waar leven is, is hoop’ (vergelijkbaar Hollands gezegde: Hoop doet leven…’). Als je de hoop opgeeft, dan zou je kunnen missen wat God voor jou aan het toebereiden is.

Wacht op de Heer, beslist en aanhoudend. Wacht op Hem, zoals de psalmist zegt, meer dan de wachters wachten op de morgen. Maar geef niet op, houd niet op met wachten. De Heer heeft je roep gehoord en Hij komt je te hulp. Houd nog een poosje vol, en je zult zien wat God voor je doet.

Gebed van de dag

Heer, dank U dat U mij helpen wilt om op U te wachten, ook – of juist – als het mij bang te moede is. Ik verwacht U, verblijf in Uw schuilplaats, en zie uit naar wat U tot mij spreken zult. Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

ZUIDELIJK AFRIKA

  • Het Mega Voice Player project gaat door met het verspreiden van 400 uren onderwijs van Derek onder voorgangers, bedieningsleiders, bijbelscholen en trainingscentra. Bid dat zij die dit materiaal ontvangen toegerust, bemoedigd en gemotiveerd worden om Dereks onderwijs met anderen te delen.
  • Bid dat de juiste persoon gevonden wordt om Ontmoeting in Jeruzalem te vertalen in de Zulu taal.
  • Bid om een geslaagde druk dit jaar van verschillende titels in het Afrikaans (Zuid Afrika), Xhosa en Tshwana (Zuid Afrika en Botswana), en Chichewa (Malawi).
  • Bid om een toenemend aantal contacten met boekwinkels, bijbelscholen, universiteitsbibliotheken, voorgangers en leiders, en ook met gevangenispastors en gedetineerden.