sluit
Shop Doneer

Identificeren met Jezus

Leestijd: 1 min.
Als we verder kijken dan alleen Jezus' identificatie met ons, dan ontdekken we dat wij op onze beurt door geloof en bekering kunnen worden geïdentificeerd met Christus - niet alleen in zijn dood, maar ook in zijn verheerlijking.
Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, met Christus levend gemaakt - uit genade bent u zalig geworden - en heeft ons mede opgewekt en mede in de hemel gezet in Christus Jezus (Efeze 2:4-6).
Dit is de andere kant van de identificatie. Jezus identificeerde zich met ons, de gevallen mensheid. Hij nam onze plek in, betaalde onze straf, en stierf onze dood. Hij ontsloeg ons van de schuld. Als wij ons dan identificeren met Hem en zijn dood in geloof, dan worden wij ook met Hem geïdentificeerd in alles wat volgt op zijn dood. Drie grote stappen van onze identificatie met Jezus worden verwoord in het eerste hoofdstuk van Efeze:
1. God heeft ons met Christus levend gemaakt.
2. God heeft ons opgewekt met Christus.
3. God heeft ons in de hemel geplaatst met Christus.
Dit zijn drie opvolgende stappen van identificatie met Jezus; we zijn levend gemaakt met Hem, opgewekt en met Hem op de troon gezet. De weg omhoog leidt omlaag; van het laagste gaan we naar het hoogste. God verhoogt degene die zich voor Hem vernedert; dit principe zien we in de hele Bijbel steeds naar voren komen. Het kun je zien als een universele wet:Wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden (zie Matteüs 23:12),maar wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Dus als je deel wilt hebben aan Jezus' heerlijkheid en wilt ervaren dat je met Jezus in de hemelse gewesten bent geplaatst, zul je eerst achter Hem aan moeten gaan in zijn dood; je zult moeten kiezen om net als Hij heeft gedaan, jezelf te vernederen en een ootmoedige houding aan te nemen. Als je die keuze maakt, dan mag je God vertrouwen dat Hij jou zal verhogen!

Dank U Jezus voor uw werk aan het kruis. Ik proclameer dat ik mijzelf verneder voor God, mijzelf identificeer met Jezus om met Hem levend gemaakt te worden, op te staan in Hem, en met Hem op de troon wordt gezet, want Jezus stierf mijn dood, zodat ik zijn leven mag ontvangen. Amen.