Shop Doneer

Ik leef niet meer

Leestijd: 2 min.

Gisteren lazen we dat Gods genade openbaar wordt wanneer we aan het einde komen van ons eigen kunnen. Vandaag zien we wat er gebeurt wanneer we ons leven afleggen.

Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. (Galaten 2:20)

Dit is een radicale geloofsbelijdenis van Paulus. Het is interessant te zien hoe vaak Paulus zijn geloof en zijn basishouding belijdt. Ik daag je uit het Nieuwe Testament te onderzoeken en iedere negatieve belijdenis te noteren die ooit door de apostelen is uitgesproken. Ik geloof niet dat je er één zult vinden. Wat een voorbeeld!

Als je daartegenover door de hedendaagse Kerk loopt en optelt hoeveel negatieve uitspraken je tegenkomt, ook onder voorgangers... Uitspraken als ‘dat kan ik niet’, ‘dat lukt vast niet’ of ‘dat zou ik nooit kunnen’ dan staat dat haaks op de belijdenissen van de apostelen. Niet omdat ze zo vol zelfvertrouwen waren, maar omdat ze aan het einde van hun eigen kracht gekomen waren.

Paulus zegt in deze tekst: Als resultaat van het offer van Christus aan het Kruis, ben ik aan het einde van mijn leven gekomen. Toen ik bij het Kruis kwam, stierf Paulus en nu is het niet meer Paulus die leeft, maar Christus die in mij leeft. Opnieuw zou ik je willen aanmoedigen diezelfde belijdenis te doen, maar alleen als je er klaar voor bent. Je kunt op de lege plekken je eigen naam invullen:

… is met Christus gekruisigd; en niet meer … leeft, maar Christus leeft in …; en voor zover … nu in het vlees leeft, leeft … door het geloof in de Zoon van God, Die … heeft liefgehad en Zichzelf voor … heeft overgegeven.


Gebed van de dag

Dank U wel, Heer Jezus, dat ik inderdaad vol overtuiging kan zeggen dat niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij! Vanuit dat besef Heer, nodig ik U uit om Uw doorgaande reinigende werk te doen in mijn hart en denken, zodat ik geen negatieve uitspraken meer doe, maar dat alles wat ik zeg, voortdurend geladen is met geloof in uw altijd krachtige offer! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

NIEUW ZEELAND

Enkele voorgangers, bijbelscholen en kerken hebben een selectie van Dereks materiaal als gift ontvangen. Bid dat ze positief reageren op het materiaal en vragen naar meer.