Shop Doneer

Indeling van de gaven van de Geest

Leestijd: 3 min.
En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven… (Romeinen 12:6)

God geeft ons de gaven die we nodig hebben om onze taak uit te voeren. Daarom kijken we nu naar negen gaven van de Heilige Geest. Dit zijn overigens niet de enige gaven van de Geest.

We kunnen de negen geestesgaven verdelen in drie groepen.

  • De eerste groep omvat de openbaringsgaven: het woord van kennis, het woord van wijsheid en de onderscheiding van geesten.
  • De tweede groep bestaat uit de krachtgaven: geloof, wonderen of krachten, en genezingen.
  • De derde groep omvat de vocale gaven: allerlei talen (spreken in tongen), uitleg van allerlei talen en profetie.

Paulus schrijft:

Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest; en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil. (1 Korinthe 12:7-11, nadruk toegevoegd)
God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven: … krachten, … genadegaven van genezingen, … allerlei talen. (1 Korinthe 12:28, nadruk toegevoegd)
En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven: hetzij profetie, naar de mate van het geloof. (Romeinen 12:6, nadruk toegevoegd)

Sommigen van de gaven staan in de Griekse grondtekst in het meervoud. Dit zijn bijvoorbeeld gaven van genezingen, werkingen van wonderen/krachten, onderscheiding van geesten en allerlei tongen. Dit geeft aan dat iedere genezing, ieder wonder, elke onderscheiding en iedere uiting van een bepaalde tong (taal) een aparte gave is. Als een bepaalde gave zichzelf regelmatig manifesteert door een bepaalde persoon heen, dan mogen we zeggen dat die persoon die gave heeft.

Al deze gaven hebben drie kenmerken:

  1. Ze zijn een manifestatie. De Heilige Geest is zelf onzichtbaar, maar door deze gaven manifesteert Hij Zichzelf. Hij beïnvloedt onze zintuigen op een manier die we kunnen zien, horen of voelen.
  2. Al deze gaven staan ten dienste van allen. Door deze gaven kunnen christenen elkaar dienen. Ze dienen allemaal een praktisch doel.
  3. Ze zijn bovennatuurlijk. Ze zijn niet het gevolg van natuurlijke vermogens of speciale oefening. Iemand die analfabeet is, kan een woord van wijsheid of een woord van kennis ontvangen.

In de komende dagen zullen we dieper op de verschillende gaven ingaan.

Gebed van de dag

Gebed. Vader, dank U wel dat U heel gericht bent in de gaven die U aan Uw kinderen openbaart, zodat wij optimaal kunnen functioneren in de gaven, om Uw gemeente op te bouwen. Amen

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.