Shop Doneer

Je bent een zendeling

Leestijd: 3 min.
Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest’. (Johannes 20:19-22)

Jezus zond zijn discipelen erop uit, ‘net zoals de Vader Mij zond.’ Wat houdt deze uitspraak precies in? Op welke manier was Jezus gezonden door de Vader, en wat betekende dat voor de discipelen?

Hiervoor lezen we Johannes 14, waar Filippus tegen Jezus zegt: Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo’n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien? Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken. (Johannes 14:8-10)

Jezus’ antwoord aan Filippus laat drie aspecten zien van Jezus’ relatie met de Vader.

Ten eerste, Jezus sprak niet zijn eigen woorden. Hij sprak de woorden die de Vader, die Hem gezonden had, voor Hem vastgelegd had om te spreken.

Ten tweede deed Jezus niets in Zijn wonderbaarlijke bediening door Zijn eigen kracht of kunnen. Hij zei: “Echt, Ik ben het niet die het doet. Het is de Vader die Zijn werken doet via Mij.’’

Ten derde - en dit is nog verbazingwekkender - als je Jezus zag, zag je de Vader. Hij zei: “Je hoeft de Vader niet te zien. Je hebt Mij gezien. En als je Mij hebt gezien, dan heb je de Vader gezien.”

Samengevat: eerst sprak Jezus woorden die van de Vader kwamen. Ten tweede deed de Vader Zijn werken door Jezus. Ten derde, als je Jezus zag, zag je de Vader. Toen Jezus dus zei: “Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook jullie,” zei Hij indirect: “De relatie die bestond tussen de Vader en Mij, zal dezelfde relatie zijn die bestaat tussen jullie – Mijn discipelen - en Mij.”

Wat betekent dit voor ons als gelovigen? Het betekent dat alles wat opging voor Jezus’ relatie met Zijn Vader, ook zou moeten gelden voor onze relatie met Jezus. Dus:

1. We spreken niet onze eigen woorden; we spreken woorden die afkomstig zijn van Jezus.

2. We doen niet onze eigen werken. Jezus voert in ons en door ons zijn werken uit.

3. Wie ons ziet, ziet Jezus.

Is dit niet een geweldige uitdaging en verantwoordelijkheid? Wij zijn de officiële vertegenwoordigers van Christus hier op aarde, elk met een specifieke opdracht om uit te voeren.

Gebed van de dag

Dank U Jezus, dat zoals U in de Vader bent, en de Vader in U, dat zo ook ik ben in U en U in mij! Wat een heerlijk en bijzonder geheim is dat, en dank U dat ik daar deel aan mag hebben. Laat het echt zo zijn Heer, dat als mensen mij zien, dat zij dan U zien. Maak mij tot een bron van zegen voor alle mensen om mij heen. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.