Shop Doneer

Je draaiboek is al geschreven!

Leestijd: 2 min.
In Psalm 40:8 en 9 krijgen we een profetisch beeld te zien van Jezus. In de brief aan de Hebreeën worden deze zinnen aangehaald als een verwijzing naar Jezus, maar het hoeft niet een beeld te zijn van Jezus alleen. Als wij dezelfde beslissing nemen om ons op eenzelfde manier toe te wijden, dan kan het ook een beeld zijn van u en mij. Er staat het volgende:
Nu kan ik zeggen: 'Hier ben ik, over mij is in de boekrol geschreven.'
Uw wil te doen, mijn God, verlang ik, diep in mij koester ik uw wet.
De Hebreeënschrijver legt uit dat deze woorden zijn vervuld in Jezus. We zagen dit al eerder door de woorden van Jezus zelf: ,,Ik ben van de hemel gekomen, om de wil te doen van Hem die mij gezonden heeft". De psalmist gaf hiervan al een profetische vooruitwijzing. In de profetische boekrol - de openbaring van Gods wil - zien we de koers van Jezus' leven, zijn werk, zijn bestemming. Zijn doel was datgene te vervullen wat in de boekrol over Hem geschreven stond. In zekere zin is Hij een acteur die zijn vooraf beschreven spel speelt, en waarin het zijn verantwoordelijkheid is het stuk te spelen zoals het op papier is gezet. De volmaaktheid van zijn spel bepaalt zijn kwaliteit als acteur. Zo is het ook met het doen van de wil van God; het scenario is al geschreven. We moeten het alleen nog zien te vinden! In Efeze 2:10 zegt Paulus:Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
Dat is de wil van God. Het is niet iets wat je maar een beetje moet improviseren, maar een plan dat al van tevoren is voorbereid. Ik wil graag dat je ziet dat er ergens in de boekrol van Gods eeuwige wil al een scenario is geschreven voor jouw leven. Je hoeft niet te improviseren. Al wat je moet doen is net als Jezus te zeggen:,,Heer, hier ben ik. Ik kom tot U. Ik ben aan U toegewijd. Het doel van mijn leven is te doen wat er in de boekrol over mij staat geschreven.'' Als je dat doet, dan ben je net zo onaantastbaar en onkwetsbaar als Jezus. Niemand kon Hem raken of tot stilstand brengen op de weg die Hij ging volgens Gods scenario. We zijn niet, zoals iemand ooit zei, één of ander ongelukje dat wacht op een plek om te gebeuren. We zijn Gods schepping, een nieuwe schepping in Christus. Hij heeft je gemaakt om iets heel specifieks te doen. Er is een specifieke rol, een specifiek draaiboek voor ieder van ons. Echte veiligheid in het leven komt voort uit onze toewijding aan God en het vinden van de rol die Hij voor ons heeft geschreven. Als we dat draaiboek stap voor stap, dag aan dag, meedragen in ons hart en doorlopen vanuit onze liefdesrelatie met God, dan zijn we zekere, veilige mensen.

Vader, ik ben hier op aarde om uw wil te doen. Help mij om te ontdekken wat uw plannen zijn voor mijn leven, maar ook om trouw te wandelen op uw weg in de dingen die U openbaart in uw woord. Amen.