Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Je hoeft het niet zelf te doen

Leestijd: 2 min.

Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt u niets doen. (Johannes 15:4-5)

Het beeld dat Jezus hier geeft is belangrijk. Heb je ooit een wijnstok gezien die zich inspande om vrucht voort te brengen? Natuurlijk niet, want zo werkt het niet. Waardoor brengt een wijnstok vrucht voort? Doordat het leven van de wijnstok in de ranken stroomt. In die simpele vergelijking zie je een beeld van de drie personen van de Godheid. De Vader is de Wijngaardenier, Jezus is de wijnstok en de Heilige Geest is het sap. Als de Heilige Geest door de wijnstok heen in de ranken stroomt, brengen deze de vrucht van de Geest voort.

Het woord ‘vrucht’ wijst erop dat het niet door inspanning of door werken gebeurt. Geen enkele boom perst zijn vruchten eruit. Zo kunnen ook christenen geen vrucht voortbrengen door inspanning. Niet alleen onze zonden, maar ook onze eigen goede werken moeten stoppen en aan Jezus worden overgegeven. Dán kunnen we zeggen wat Paulus heeft gezegd in Filippenzen 4:13: Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.

Dit is één van mijn lievelingsteksten, omdat ook ik mij niet bekwaam voel deze boodschap te prediken. Voor mij is het onderricht over het Kruis de grootste uitdaging die er bestaat.

Misschien is het een goede zaak als we even diep ademhalen, ontspannen en deze tekst uitspreken: Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.

Dit is een belangrijke reden waarom wij het Kruis nodig hebben. Alleen het Kruis kan de genade van God doen stromen. Je kunt kennis hebben van regels en principes, maar zonder de genade van God, door het Kruis, kun je ze niet toepassen. Dan geven al die regels en principes veel problemen en zul je denken: ‘Ik kan het niet’. En dat klopt. Er is slechts één Persoon die het wel kan: Jezus.

Als wij ons onderworpen hebben aan het Kruis en aan het einde van onszelf gekomen zijn, is Jezus in staat door ons heen te gaan leven. En als we het de eerste keer nog niet helemaal goed doen, verwerpt Hij ons niet. Dan zegt Hij: ‘Je hebt het goed geprobeerd. Hier ben je verkeerd gegaan. Laten we het nog eens proberen.’


Gebed van de dag

Dank U, Heer Jezus, dat ik het allemaal niet zelf hoef te doen, maar dat U mij helpt om in U te blijven, zodat ik heel natuurlijk vrucht draag, als vanzelf, simpelweg doordat U in mij woont! Dank U Heer, voor Uw nooit ophoudende liefde, waardoor ik altijd samen met U opnieuw kan beginnen als ik uitglijd of een verkeerde inschatting maak. Ik kan alles in U Die mij kracht geeft! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

SLOWAKIJE

  • Bid dat veel christenen Dereks onderwijs in de Slowaakse taal zullen vinden en gebruiken.
  • Veel families hebben geliefden en hun werk verloren tijdens deze pandemie, en kampen met financiële en emotionele problemen. De kerken zijn gesloten: laten we daarom bidden dat Dereks onderwijs de gelovigen zal toerusten en bekrachtigen om meer liefde en compassie te betonen aan hen die behoeftig en verwond zijn.
  • Bid dat het Lichaam van Christus zout en licht zal zijn naar ongelovigen toe in deze moeilijke tijden, terwijl ze ook verbonden en dienstbaar zijn ten opzichte van elkaar.