Shop Doneer

Je plaats bepaalt je gaven

Leestijd: 3 min.

Nu zijn we aangekomen bij de laatste stap – en tegelijk het gedeelte dat de meeste mensen enthousiast maakt, omdat het gaat over de gaven. Laten we verder lezen in Romeinen 12:

Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken.
(Romeinen 12:4-6, NBV)

Vooral die laatste zin, dat we de specifieke gave die we hebben, in overeenstemming met ons geloof moeten gebruiken, is belangrijk. Om zomaar op zoek te gaan naar de gaven, zonder de context van onze plaats en functie in het lichaam, is dwaas en onrealistisch. We moeten specifiek weten wat we aan gaven nodig hebben.

Hoe kun je weten welke gaven je nodig hebt, en wat bepaalt het antwoord op die vraag? Je plaats in het lichaam! Als je een hand bent, heb je de gaven nodig die passen bij een hand. Als je een oog bent, dan heb je gaven nodig die passen bij een oog, enzovoort. In de komende dagen zullen we deze gaven nader bekijken.

Vele jaren geleden, zonder dat ik erom had gevraagd of ik dit graag wilde, vertrouwde de Heer mij de bediening van het uitdrijven van demonen toe. Ik kan me een keer herinneren dat één van mijn vrienden met zijn zus bij ons kwam en zei: ‘Ze heeft bevrijding nodig.’ Ik keek deze vrouw aan en zei: ‘Je hebt bevrijding nodig van…’ en ik noemde ongeveer acht boze geesten. Dit bleek te kloppen en daarna dacht ik bij mezelf: ‘Hoe wist ik dat?’ Later realiseerde ik mij dat de Heer mij een woord van kennis had gegeven. Hij had die gave niet zomaar vanuit het niets gegeven. Hij gaf het mij toen ik in Zijn wil bezig was met de bediening waar Hij me voor had geroepen. Zo zal het ook gaan bij jou. Je kunt zeker zijn dat God je de gaven geeft die je nodig hebt voor de taak waar Hij je voor geroepen heeft. Maar scheid je gaven niet van je taak!

Tot nu toe hebben we geleerd dat God een specifieke plaats en taak voor jou heeft, en op de weg daarheen rust Hij je toe om op die plaats te functioneren. Het zou kunnen dat je de weg naar jouw definitieve plaats niet meteen vindt. In veel gevallen zal dit geleidelijk gaan. Maar hoe verder je komt, hoe groter de harmonie zal zijn tussen wat je doet en waartoe je geroepen bent. Als je op je plaats bent, zul je ook de gaven kunnen uitoefenen die je daarvoor nodig hebt. Hiermee zeg ik niet dat je geen gaven kunt uitoefenen als je nog niet weet waar jouw plaats is, maar ik durf wel te stellen dat de gaven Gods doel alleen volledig zullen volbrengen, als jij op je plaats bent. In de komende dagen gaan we kijken naar de Bijbelse gaven die ons helpen functioneren in onze specifieke roeping.

Gebed van de dag

Vader, dank U wel voor de specifieke, concrete plaats die U voor mij heeft bedoeld in het Lichaam van Christus..! Wat een heerlijk gevoel is het, dat Uw Geest mij daar op die specifieke plek gaat brengen, doordat U mij stap voor stap daar naartoe leidt door Uw Woord en Uw geest! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.