Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Jezus bewees: Gods liefde is sterker dan de dood!

Leestijd: 1 min.
Thema: De parel van grote waarde
Gisteren leerden we vier feiten over Gods liefde, waarbij we keken naar de eerste drie: Gods liefde is persoonlijk, ze is eeuwig, en ze staat boven de tijd. Als punt vier over Gods liefde noemden we: Gods liefde is niet tegen te houden. Vandaag behandelen we dit vierde punt. In Hooglied 8:6 staat een korte, eenvoudige stelling:
Sterk als de dood is de liefde. (NBV)
De dood is niet tegen te houden. Als de dood intreedt, kan niemand dat proces stoppen. Niemand kan tegen de dood zeggen: “Ik ben er niet aan toe, ik accepteer je niet!” Geen mens heeft de macht om de dood te weerstaan. En Salomo zegt hier: “De liefde is zo sterk als de dood”. Het Nieuwe Testament gaat echter nog een stap verder. Toen Jezus stierf en opstond uit de dood, bewees Hij zelfs dat liefde sterker is dan de dood. De sterkste, meest ongenaakbare negatieve kracht binnen het hele universum werd verslagen door de sterkste, meest onaantastbare positieve kracht binnen het universum – Gods liefde.
Ik ken een oud Engels lied, dat zegt:
Liefde zal haar weg vinden,
Over bergen, over rivieren,
Liefde vindt haar weg.
Liefde bereikt altijd haar doel – ze is niet tegen te houden. Liefde accepteert geen barrières en zal overal langs, overheen en doorheen gaan om daar te komen waar ze wil zijn. Dat geldt ook voor de liefde van God.
Denk daar eens over na. Gods liefde is persoonlijk, eeuwig, staat boven de tijd en is niet tegen te houden. En kijk dan nog eens opnieuw naar jezelf als die parel in de hand van Jezus. Zeg tegen jezelf: “Zijn liefde voor mij is persoonlijk en eeuwig, wordt niet beïnvloed door tijd en kan door niets en niemand worden tegengehouden”. Bedenk daarbij ook wat het Hem gekost heeft ... Alles! Stop ermee Zijn liefde te weigeren of te denken dat ze niet voor jou is bedoeld!
Dank U, Heer, dat ik door Uw genade Uw liefde mag omarmen, en dat U Zelf niets liever wilt dan dat! Heer, help mij om negatieve gedachten over mezelf te overwinnen, weg te doen, en daarvoor in de plaats te besluiten dat ik weet dat U mij lief hebt! Ik wil U daar elke dag voor danken! Amen.