Shop Doneer

Jezus de rots

Leestijd: 3 min.
In Spreuken 1:33 zegt de Wijsheid: Wie naar mij luistert, zal veilig zijn, hij hoeft geen angst te hebben voor het kwaad.
Ook Jezus benadrukt hoe belangrijk het is te luisteren naar Gods wijsheid. Laten we nog eens kijken naar zijn gelijkenis over twee mannen die hun huis bouwden op een verschillend fundament: de ene bouwde op zand, de ander op een rots. Na verloop van tijd werden beide huizen geteisterd door de moeiten van het leven - stormen, spanningen, tegenslag. Het huis op de rots bleef overeind, terwijl het huis dat op zand stond instortte. We bouwen op de rots door naar Jezus' woorden te luisteren en ze in de praktijk toe te passen. Dat is de enige weg naar totale en blijvende veiligheid. Alle andere vormen van veiligheid zijn uiteindelijk net als bouwen op zand. Het gaat misschien lange tijd goed, maar er zullen spanningen komen waar je huis niet tegen bestand is. In 1 Korinthe 3:11 zegt Paulus:Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen.Het enige fundament dat eeuwig standhoudt, is het fundament dat God al heeft gelegd, namelijk Jezus Christus. Een ander fundament dat blijvend is, zullen we niet vinden. We kunnen alleen maar aanvaarden wat God al heeft gegeven: Jezus Christus. Laten we kijken hoe we dan op dit fundament kunnen bouwen. In 1 Petrus 2 vers 4 tot 6 zegt Petrus over Jezus:
Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. In de Schrift staat immers: 'In Sion leg Ik een hoeksteen die Ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.
Petrus toont Jezus hier als de levende steen, de uitverkoren, kostbare hoeksteen. Als we tot Jezus komen en ons geloof op Hem stellen, dan worden we levende stenen, die worden gebruikt voor de bouw van een geestelijk huis op het fundament van Jezus. Hij vertelt ons dat iemand die op Jezus vertrouwt, niet bedrogen uitkomt. De NBG-vertaling zegt dat wie in geloof op Jezus bouwt, niet beschaamd zal uitkomen. Let op het woordje 'niet' in beide vertalingen. Iemand die op Jezus vertrouwt, zal nooit beschaamd uitkomen, nooit worden teleurgesteld, in de steek gelaten worden, of geconfronteerd worden met een situatie waarin Jezus niet kan voorzien. Het woordje 'niet' omvat zowel tijd als eeuwigheid!
Er zijn twee belangrijke stappen om te bouwen op dit fundament van Jezus Christus. Stap één is afzien van vertrouwen op het tijdelijke, op jezelf, op menselijke prestaties en menselijke wijsheid. Stap twee is een totale overgave aan Jezus, voor tijd en eeuwigheid, zonder voorbehoud. Overgave van jezelf, je leven, alles wat je bent en alles wat je ooit zult hebben.
Jezus belooft in Johannes 6:37: Al wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen (NBG). Als je tot Jezus komt, dan zal Hij je ontvangen. Misschien ben je godsdienstig, of iemand met een hoogstaande moraal, een goed mens, maar uiteindelijk is dat allemaal maar zand. Het is gebaseerd op menselijke prestatie. Om op de rots te bouwen, moet je afzien van je eigen gerechtigheid, je eigen goedheid en moraal als blijvende basis voor veiligheid. Spreek het volgende gebed uit om op de eeuwige rots te bouwen, Jezus Christus.

Heer Jezus, ik kom tot U. Ik vertrouw dat U mijn redder bent. Door geloof ontvang ik van U de gave van het eeuwige leven. Ik plaats mijn hele leven onvoorwaardelijk in uw handen. Amen.