Shop Doneer

Jezus' heldere opdracht

Leestijd: 2 min.

Eén van de simpelste en meest heldere geboden die Jezus ooit gaf, kunnen we lezen in Mattheüs 5:48 en kan worden uitgedrukt in twee woorden: Wees volmaakt... Dit gebod is simpel in het aantal woorden dat wordt gebruikt, maar het is zeker niet simpel in zijn uitvoering – twee simpele woorden: ‘Wees volmaakt’! In aanvulling hierop: Jezus zei niet: ,,Probeer volmaakt te zijn.’’ Hij zei: Wees volmaakt.

Jezus heeft ons nooit opgedragen om te proberen Zijn geboden te gehoorzamen… Hij zei ook niet: Probeer je vijanden lief te hebben; nee, Hij zei: Heb je vijanden lief! Waarom zei Hij dat? Hij wist dat als we het zouden moeten hebben van onze eigen mogelijkheden om perfectie na te streven, dan konden we net zo goed direct opgeven uit frustratie en mislukking. Volmaakt zijn vanuit onze eigen mogelijkheden is namelijk niet mogelijk.

Weet je, de eisen die het Nieuwe Testament stelt, zijn allemaal gebaseerd op Gods genade – genade is voor ons beschikbaar gemaakt door Jezus Christus. Die stelling heb ik talloze keren gedaan, en ik doe haar opnieuw: Genade begint daar waar onze menselijke mogelijkheden ophouden. Als we iets uit eigen kracht kunnen bereiken, uit eigen wijsheid of onze eigen rechtvaardigheid, dan hebben we Gods genade niet nodig. Maar als we aan eind komen van onze eigen mogelijkheden, het einde van alles wat we zelf kunnen bereiken, dan komen we op het punt waar genade begint.

God zegt in 2 Kor. 12:9: Mijn genade is voor u genoeg. Geloof je dat Zijn genade voldoende is? Geloof je dat Zijn genade jou in staat stelt om alles te bereiken wat Hij je heeft opgedragen om te doen? In dit boekje zullen we leren dat alleen maar door genade is dat we Jezus’ eenvoudige opdracht kunnen vervullen. Het is alleen door genade dat we, zoals Jezus zegt, volmaakt kunnen zijn.

Gebed van de dag

Vader, wilt U mij er in het leven van elke dag steeds aan herinneren dat daar waar mijn eigen mogelijkheden ophouden, Uw genade begint. Doordring mij diep van het feit dat ik afhankelijk ben van Uw genade, zodat ik steeds ruim op tijd stop met ‘proberen in eigen kracht. Dank U dat Uw genade voor mij altijd genoeg is! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.