Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Jezus is Gods maatstaf voor gerechtigheid

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 234


...nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u het evangelie hebben gebracht, gedreven door de heilige Geest die vanuit de hemel werd gezonden.
1 Petrus 1:12b

Jezus is Gods maatstaf voor gerechtigheid

Gisteren zagen we hoe alles wat afwijkt van Gods maatstaf voor gerechtigheid, ook al is het maar een klein beetje, zonde is.
Wat is dan Gods maatstaf van gerechtigheid? Het antwoord daarop wordt gegeven in het tweede gedeelte van het vers dat we al eerder citeerden uit Paulus toespraak in Athene: ...en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan. (Handelingen 17:31)
Wat is Gods maatstaf van gerechtigheid die hier wordt genoemd? Het is geen code voor moraal, niet een gouden regel; zelfs niet de tien geboden. Het is de enige soort maatstaf die volkomen past bij het menselijk ras… Het is een Man - de Man die God heeft bepaald.
Wie is die Man? Het is de Man van wie God heeft getuigd, of de verzekering gegeven heeft, door Hem uit de doden op te wekken. Het is de mens Jezus Christus. Hij, en Hij alleen, is Gods maatstaf van gerechtigheid voor het menselijk ras. Om deze maatstaf te begrijpen, moeten we het leven en het karakter van Jezus bestuderen, zoals Hij in het Nieuwe Testament wordt beschreven. Ieder aspect van menselijk karakter of menselijk gedrag dat buiten de maatstaf van Jezus valt, valt buiten Gods maatstaf van gerechtigheid.
In een andere vorm brengt Paulus in Romeinen 3:23 dezelfde waarheid naar voren omtrent de aard van gerechtigheid en zonde: Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.
Bij het verklaren van de universele zondigheid van het hele menselijke ras definieert Paulus geen speciale soort zonde. Hij spreekt niet over de zonde van trots, of lust, of moord, of leugens. Er is maar één punt waarop wij allemaal even zondig zijn: wij allen missen de heerlijkheid van God. Geen van allen hebben we geleefd tot Gods eer; wij hebben allemaal ónder de goddelijke maat geleefd; we zijn allen tekortgeschoten; hebben allemaal het doel gemist.
Deze maatstaf van Gods heerlijkheid wijst ons opnieuw naar Jezus Christus, want in Hebreeën 1:3 lezen we dat Hij, Jezus: ...de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid.
Van alle mensen die ooit geleefd hebben, leefde alleen Jezus Zijn hele leven vanuit deze ene maatstaf en voor dit ene doel: de heerlijkheid van God, Zijn Vader.
Hier zijn dan, gedefinieerd en voor iedereen zichtbaar gedemonstreerd, de drie grondbeginselen waarop de eeuwige bestemming van iedere mensenziel berust – namelijk de kwestie van zonde, van gerechtigheid en van oordeel.
Heer Jezus, ik besef zo duidelijk dat in het licht van die drie universele grondbeginselen van zonde, gerechtigheid en oordeel, ik als mens totaal tekortschiet en niets heb in te brengen… Dank U voor de Heer Jezus die mij door Zijn offer heeft vergeven, vrijgesproken en nieuw leven heeft gegeven! Halleluja! Amen.