Shop Doneer

Jezus' komst bespoedigen

Leestijd: 2 min.

Hoe kunnen wij de weg voorbereiden om de vestiging van Gods Koninkrijk op aarde te bespoedigen? Om deze vraag te beantwoorden, kijken we naar enkele Bijbelteksten uit het evangelie van Mattheüs.

  • 1. Bekeren en afgestemd zijn

Eerst moeten we ons bekeren van rebellie en onszelf afstemmen op Gods doel.

Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen [Koninkrijk van God] is nabijgekomen (Mattheüs 4: 17).

Dit is Jezus’ allereerste boodschap. Zijn eerste proclamatie is: “Het Koninkrijk van God komt eraan. Bekeer je. Doe afstand van je rebellie, je eigenzinnigheid, je zelfgerichtheid, en maak je klaar om je te onderwerpen aan de Koning.” Dat is de hele stuwende kracht van het evangelie.

  • 2. Toon het Koninkrijk

God wil dat we zijn doeleinden vervullen in het Koninkrijk. Je zult ontdekken dat overal waar over het evangelie van het Koninkrijk gesproken wordt, dit wordt bevestigd door genezing van zieken. Het Koninkrijk van God en ziekte zijn niet met elkaar te verenigen. Die twee gaan niet samen. Waar het Koninkrijk van God komt, moet ziekte het veld ruimen - of het nu om een individu gaat of de kerk.

En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En het gerucht over Hem verspreidde zich over heel Syrië; en zij brachten bij Hem allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren, en die door demonen bezeten waren, en maanzieken en verlamden; en Hij genas hen. (Mattheüs 4:23-24)

In navolging van Jezus bereiden we de weg door het Koninkrijk te laten zien. Toen Jezus de eerste apostelen uitzond, zei Hij:

En als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. (Mattheüs 10:7–8)

Satan haat deze bedieningen, omdat ze in het openbaar tonen dat het Koninkrijk van God gekomen is.

Gebed van de dag

Dank U Jezus dat de boodschap van het evangelie zo'n grote kracht heeft. U blijft mij mijn hele leven aanmoedigen om rebellie achter me te laten, en mij aan U, mijn Koning, te onderwerpen. Dan zal ik ontdekken dat U constant zieken geneest, simpelweg omdat ziekte moet wijken voor Uw Naam, want ziekte heeft geen plaats in Uw Koninkrijk. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.