Shop Doneer

Jezus ons voorbeeld

Leestijd: 2 min.
Jezus' karakter als Lam van God vormt een voorbeeld voor ons, een patroon dat we in ons leven moeten leren navolgen.
Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetstappen zou navolgen; Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is; die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold en toen Hij leed, niet dreigde. (1 Petrus 2:21-23)
We zien Jezus staan voor zijn aanklagers, het smetteloze, zachtmoedige Lam van God dat zich niet verdedigt of enig weerwoord geeft. Daarin herkennen we in de Zoon van God het karakter van een lam. God is er heel duidelijk over dat wij, gelovigen en volgelingen van Jezus, diezelfde karaktereigenschappen van een lam mogen ontwikkelen en tonen. Hij heeft ons een voorbeeld gegeven om na te volgen: Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is; die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold en toen Hij leed, niet dreigde. Dat kenmerk van Jezus' karakter wil God in ieder van ons uitwerken.
In zijn mond werd geen bedrog gevonden... Kunnen jij en ik dat ook zeggen? Heb je die toewijding gemaakt om de waarheid te spreken of anders te zwijgen, zelfs wanneer andere mensen jou pijn of onrecht aandoen? Dat zijn immers vaak de momenten dat we de neiging hebben ons te gaan verdedigen en daarbij soms zelfs de waarheid geweld aan te doen, door dingen net even anders te vertellen.
In 1 Petrus 1:21 lazen we dat Hij ons zo een voorbeeld naliet. Wat wordt bedoeld met het woordje 'zo'? Dat slaat volgens mij op de hele zin ervoor: Want hiertoe bent U geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Het volgen van Hem betekent soms dat we achter Hem aangaan in zijn lijden. Ook ons wordt soms onrecht aangedaan en er wordt kwaad over ons gesproken. Hoe gaan we daarmee om?
In Matteüs 5:12 geeft Jezus hiervoor zelf een richtlijn: Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.
Als we in zulke situaties op de juiste wijze reageren, dan lijken we op Hem, het Lam van God dat zijn mond niet opendeed en in wie geen bedrog werd gevonden.

Heer, help mij om zo zeer mijn waarde, identiteit en veiligheid te vinden in U, dat ik het karakter laat zien van een lam, net zoals U deed. Ik wil me toewijden aan het spreken van de waarheid, in elke omstandigheid of situatie. Want U woont in mij, en U bent de waarheid!