Shop Doneer

Jezus zendt je erop uit

Leestijd: 3 min.
U allen, heilige broeders en zusters, die deel hebt aan de hemelse roeping, richt uw aandacht op Jezus, de Apostel en Hogepriester van het geloof dat wij belijden, die trouw is aan wie hem heeft aangesteld, zoals Mozes in heel Gods huis zijn taak trouw vervulde. (Hebreeën 3:1-2)

Het Bijbelgedeelte hieronder beschouw ik niet alleen als een van de meest opwindende, maar ook als een van de meest uitdagende uitspraken van het Nieuwe Testament. Ze beschrijft de eerste verschijning van Jezus na zijn opstanding aan zijn discipelen als gezamenlijke groep, die plaatsvond op de avond van de zondag van de opstanding. De discipelen hadden zich opgesloten in een afgesloten ruimte uit angst voor de Joden. Plotseling stond Jezus in hun midden. Dit is wat er gebeurde:

Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest’. (Johannes 20:19-22)

De discipelen konden nauwelijks geloven wat er gebeurde. De volgende woorden die Jezus sprak, zijn de woorden waar ik de schijnwerper op wil richten: “Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend Ik ook u.” Vervolgens kwam de Heilige Geest binnen in elk van deze discipelen, door de ingeblazen adem van de opgestane Heer Jezus Christus – op een heel nieuwe manier. Door de Heilige Geest werd de levenskracht en de natuur van Jezus bij hen ingeblazen. Op die basis kon Jezus hun die verbazingwekkende opdracht geven, namelijk dat Hij hen uitzond.

De Vader had Jezus in de wereld gezonden om een unieke taak te vervullen die niemand anders zou kunnen vervullen. Jezus had die taak nu voltooid en stond op het punt om terug te keren naar de Vader. Maar Hij verliet de aarde niet zonder zijn vertegenwoordigers achter te laten. Hij zei tegen de discipelen: Zoals de Vader Mij oorspronkelijk stuurde om een speciale taak te vervullen, zo zend Ik op mijn beurt jullie nu uit, mijn discipelen, om een speciale taak vervullen. Ik zal terugkeren naar de Vader, maar Ik laat jullie op aarde achter als mijn vertegenwoordigers.

Denk eens na over die woorden, die opdracht. Laat de diepte ervan tot je doordringen, en neem dan tijd voor gebed.

Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U voor de vrede die U ons toewensde in bovenstaand gebed. Vandaag wil ik extra kijken naar Uw volk Israël, omdat zij als eerst deze vrede zijn toegewenst door U. Geeft U hen, juist nu er veel druk en kritiek hun kant op komt vanuit de hele wereld, verademing en Uw kracht in de strijd. Maar bovenal, laat ze kennis maken met Jezus, Jeshua, hun Zaligmaker en Redder! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.